Produktchef: Brug de flade banketter med omhu

Som en følge af både klimaændringer og vores kloaksystemers utilstrækkelige kapacitet og dårlige stand er der stort fokus på separering af spildevand og regnvand. Dermed ændres markedets behov konstant for nye produkter og løsninger. Branchen revurderer derfor kontinuerligt traditioner og foretrukne metoder for etablering af vandtransport til og fra boliger og bygninger.

I mange år har den danske byggebranche anvendt inspektionsbrønde og nedstigningsbrønde med skrå banketter. Det gør man primært, fordi det er sund fornuft og beskrevet i blandt andet SBI-anvisninger. De skrå banketter fjerner risikoen for aflejring og forhindrer rotterne i at søge tilholdssted i brønden.

Nye tider, nye produkter

Med separeringen af spildevand og regnvand er der i Danmark opstået en ny tradition med at anvende brønde med flade banketter. Ud fra et totaløkonomisk synspunkt kan der være god ræson i at vælge denne type brønd, og Wavin introducerer derfor nu Basis 1000 med flade banketter til danskerne. Basis 1000 er ikke en ny brønd i Wavin regi, men er siden 2010 blevet produceret og solgt til andre europæiske lande.

Produktchefen: Afdæk forholdene

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er stærk tilhænger af de skrå banketter, netop fordi de aldrig vil give problemer ligegyldig hvilken type ledning, de kobles på. Når det er sagt, så mener jeg også, at gør man sit forarbejde godt, så kan man sagtens anvende de flade banketter”, siger Henning Stabell, Produktchef i Wavin.

Et alternativ til regnvandsledninger

”Vi er i konstant dialog med vores kunder og følger deres arbejde tæt. De har ytret ønske om denne type brønd, og da vi allerede producerer den til andre lande, er det ikke noget problem at indføre den i Danmark også. Danskerne har tradition for at være meget kvalitetsbevidste og til tider også at gå med livrem og seler, så der på sigt ikke opstår problemer. Det er en sund indstilling, og den skal vi selvfølgelig værne om, men derfor kan vi godt introducere et alternativ, som kan anvendes på specifikke steder, ex. i regnvandsledninger, og dermed give vores kunder valget mellem den ene eller den anden type brønd.  Vi vil dog i vores materialer opfordre til at afdække forholdene grundigt, inden man vælger Basis modellen frem for den traditionelle TEGRA 1000 for ikke at løbe ind i problemer på sigt”, slutter Henning Stabell.

Basis 1000 er en søster til TEGRA 1000 med den eneste forskel, at banketterne er flade med skridsikker overflade. Basis modellen er anvendelig i regnvandsledninger, hvor der ikke er risiko for aflejring og hvor rotter ikke holder til.