Vi skal selvfølgelig tage økonomisk ansvar for den grønne omstilling

Plastdagen 2018 afholdes i dag i Industriens Hus i København. Administrerende direktør Per Dollerup Mikkelsen fra Wavin er inviteret med i debatpanelet. Her diskuterer fire repræsentanter fra plastindustriens mulighederne i den grønne omstilling og cirkulær økonomi. Nedenstående er Per Dollerup Mikkelsens tanker, som han vil bringe med i debatten.

Plast har kun én akilleshæl - affaldet!

Plast er som materiale og råvare bredt anerkendt som værende et materiale, der kan gøre vores liv både nemmere, sundere og mere klimavenligt. Der er en bred holdning i verden om, at plast er ét af de vigtigste råmaterialer til produkter, som berører langt de flestes hverdag.

Plast har kun én akilleshæl - vi har endnu ikke løst affaldsproblematikken. 

Vores systemer er ikke stærke nok

Vi har simpelthen ikke et system, der kan få plasten tilbage i cirkulation, som er stærkt nok. Vi har et system, vi har masser af muligheder, og vi prøver mange ting, men ikke noget, der er stærkt nok. De fleste genanvendelsesselskaber, som vi kender, imponerer ikke ved økonomiske resultater. Vi har ikke udviklet genanvendelsesstrukturen til en form, hvor den rent faktisk kan hænge økonomisk sammen. Genanvendelsen af plast er ikke særlig sofistikeret i dag. Vores systemer til hele logistikken er slet ikke sofistikerede nok: at få sorteret tingene til genanvendelse eller at kunne genanvende uden en særlig sortering (i dag kræver det en meget fin sortering af plasten til genanvendelse, som er meget omkostningstung).

Det er vores store hurdle: Hvordan får vi videreudviklet en genanvendelsesindustri, så vores plastprodukter har en naturlig recirkulation; kommer tilbage i systemet igen og kommer ud som nye produkter?

 
 

 


Per Dollerup Mikkelsen


En cirkulær økonomi fond

Som industri (råvareproducenterne og den forædlende industri) bør vi forpligte os og spille en mere aktiv rolle for at sikre, at det plast, der er har udtjent sit formål, kommer tilbage i systemet og bliver genbrugt.

Industrien bør påtage sig et større ansvar, og hermed mener jeg økonomisk ansvar. Jeg tror på, at en løftestang til det her er at allokere risikovillig kapital til sorterings- og genanvendelsesindustrien. Vi har brug for en strategisk, langsigtet plan – og ikke den velkendte kortsigtede, hvor man skyder penge i et foretagende, og inden for en overskuelig fremtid forventer en rentabilitet og et afkast. Kapitalen allokeres i en Cirkulær Økonomi Fond med – som jeg ser det - fire store stakeholders.

De fire stakeholders

De fire store stakeholdere er først kommunerne. De forvalter at få affald fjernet fra gaderne, fra husstandene og fra virksomhederne – derefter skal kommunerne have det videre ud i et sorterings- og genanvendelsessystem. Så er der den forædlende industri og råvareproducenterne. Vi har begge et stort ansvar for, at plasten bliver anvendt igen og igen indtil de kemiske egenskaber er nedbrudt. Sidst, men ikke mindst, har staten Vækstfonden med kapital, som blandt andet anvendes på virksomheder med en lidt mere risikobetonet horisont.

Med de fire stakeholders vil det kunne lade sig gøre at skabe en Cirkulær Økonomi Fond med mulighed for at støtte op om virksomheder med en god idé et sted i værdikæden –i indsamlingen, i sorteringen eller i forædling af nye produkter – og med en langt større grad af tålmodighed og risikovillighed end hidtil. Det er vigtigt, at vi på sigt får gjort genanvendelse bæredygtig og rentabel, men det kræver rigtig mange ressourcer over rigtig lang tid.

Hvis vi har et velfungerende system til indsamling, sortering og genanvendelse af plast, så er plast et meget miljørigtigt og bæredygtigt materiale.

Vi har før gjort en industri rentabel

Man kan trække en parallel til vindindustrien, som i mange år blev subsidieret kraftigt fra statens side med det resultat, at vi i dag har en vindindustri, som er både rentabel, førende på verdensplan og som kan leve uden subsidier.

Der skal midler til, og jeg mener ikke, at det er et statsanliggende alene at finansiere en genanvendelsesindustri, men dog at Staten/Vækstfonden skal have en andel i det. Jeg er af den overbevisning, at industrien skal gå forrest og vise, at vi tager det her alvorligt. Hvis industrivirksomheder i Danmark (og i Europa) er villige til at finde midler at skyde i en fond sammen med Kommunernes Landsforening og sammen med Statens Vækstfond, så kan vi derigennem få lavet et økonomisk beredskab til at få genanvendelsesindustrien gjort rentabel på samme måde som vindindustrien.

Opsummering: Hensigtsmæssig og effektiv indsamling og sortering, så vi kan få plasten hurtigt tilbage i systemet. Effektiv forædling af brugt plast. Og så skal vi have produkter baseret på genanvendelsesplast. Så det er hele værdikæden, vi skal have løst gennem risikovillige investeringer over en langsigtet periode.