17. september 2017

Nye tendenser i beregning af regnvandsbassiner

I Wavins projektafdeling har man konstateret en tendens i det indkomne projekteringsmateriale, hvor bunden i en faskine indregnes i udsivningsarealet, når regnvandsløsninger dimensioneres.

Vi ser det i både store anlæg under parker, parkering mv. og små lokale LAR anlæg på private grunde. Hensigten er uden tvivl at minimere faskinens volumen, men det kan give problemer på sigt.

Helt tilbage i 1995 udkom Spildevandskomitéens skrift 25 – Nedsivning af regnvand, dimensionering. Skriftet blev udgivet på baggrund af den øgede opmærksomhed på nedsivning af regnvand i bymæssige områder, og har siden dannet grundlag for ”Best Practice” for dimensioneringen af regnvandsanlæg.

Spildevandskomitéens anbefaling

Spildevandskomitéens skrift 25 opdateres i 2011 og indeholder til stadighed en samling af gode vejledninger og henvisninger. Både i det originale skrift og i opdateringen skriver Spildevandskomitéens, at udsivning gennem bunden ikke bør indregnes, ” idet bunden ofte stopper til med fine partikler i løbet af nogle år” 1).

”Alle erfaringer taler imod at indregne bundens areal som en del af udsivningsoverfladen i en faskine, da der løbende lagrer sig partikler i bunden af anlægget. ”, siger Henning Nykjær Stabell, Produktchef i Wavin.

Minimér partikelaflejringen med sandfang

Henning Nykjær Stabell understreger vigtigheden i, at design og dimensionering af anlægget er rigtigt og stort nok fra starten – det gælder alle størrelser af anlæg. Det betyder, at nedsivning gennem bunden ikke indregnes, og at der installeres et fornuftigt og velfungerende sandfang før indløbet til faskinen. Tommelfingerreglen er: Jo større sandfang, desto bedre. Men selv med et velfungerende sandfang vil vandet bære partikler ind i faskinen.

Når der kommer mere vand end beregnet

I dimensioneringen af faskinen er det desuden utroligt vigtigt at tage stilling til, hvad der sker – og hvad der bør ske – når det regner mere end forventet. Hvad sker der i faskinen ved skybrud? Hvor løber vandet hen, når faskinens kapacitet overstiges? Faskinen bør indeholde et effektivt overløb, så vandet kontrolleret ledes hen, hvor det ikke gør skade.

”Det er samtidig vigtigt jævnligt at rense og vedligeholde sandfanget for at minimere aflejringen af partikler i selve faskinen mest muligt. Levetiden på faskinen afhænger i høj grad af, hvor snavset vandet er, når det løber ind i faskinen”, slutter han.

Nyttige links:

1) Fra Dimensionering af LAR-anlæg, Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark, November 2011).