22. september 2014

Ny tryktank, model 2014

Den 1. oktober releases tryktank, model 2014, og erstatter den tidligere 2011 model. Den separate pumpesump til pumpen er fjernet på tryktank model 2014 og tanken indeholder derfor to kamre - pumpen er placeret i det tredje kammer.

Fordelen ved at pumpen er placeret i det tredje kammer betyder, at tømningen af tanken bliver nemmere at udføre. 
Endelig sænker den nye tank udledningstallene mærkbart, jfr. Test af Teknologisk Institut. (Se www.teknologisk.dk/godkendte-bundfaeldningstanke).
Tryktank model 2014 opfylder de lovgivningsmæssige krav i Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1587 af 15.12.2010. 

Tanken leveres med pose som afblænding. Ønskes dæksel inkl. tætningsring kan denne tilkøbes. 
Tryktank model 2014 sælges på nyt varenummer, DB nr. samt VVS nummer. 

Tryktank model 2014 er CE-mærket, og anlæggets funktion er dokumenteret gennem test på Teknologisk Institut. Tryktanken installeres i henhold til DS 430.