Nordic Poly Mark certificering på rendestensbrønde

Ny certificering af rendestensbrønde. Som de første på markedet, kan vi nu sætte Nordic Poly Mark mærket på vores rendestensbrønde.

Som de første på markedet har Wavin tilføjet INSTA-CERT/Nordic Poly Mark certificeringen på rendestensbrønde. INSTA-CERT har gennem længere tid arbejdet på at brede certificeringsordningen ud på rendestensbrøndene, og ordningen er nu på plads.

Rendestensbrøndene er derfor føjet til Wavin’s omfattende kvalitetsstyringssystem på rør- og brøndprodukter. Den nye certificering er et vigtigt signal til Wavin’s kunder om, at:

  • rendestensbrøndene har gennemgået en række tests for at opfylde høje kvalitetskrav, der ligger langt over kravene i de europæiske standarder, og
  • tests er udført hos eksterne laboratorier, og at kvalitetssikringen løbende overvåges af uvildige kontrolorganer

Hvad er INSTA-CERT og Nordic Poly Mark

INSTA-CERT er organisationen, der administrerer certificeringen og mærkningen med Nordic Poly Mark. Det er et nordisk samarbejde mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland om et fælles kvalitetsmærke for plastrør og brønde, der markant overstiger de fælles europæiske krav og standarder.

Sikring af nordisk højkvalitet

Traditionelt har de nordiske lande altid haft meget høje kvalitetskrav, der har været styret af typegodkendelser i de enkelte lande. Disse er på vej ud og erstattes af CE-mærkningsordningen på europæisk plan. CE-mærkningen stiller ikke krav til uvildig kontrol af produktion og processer, men overlader til producenten selv at deklarere de krævede egenskaber iht. en harmoniseret fælles standard (hEN). De nordiske kvalitetsprodukter sættes derfor på prøve på et europæisk marked, der kan tilbyde CE-godkendte produkter, men som ofte er af ringere kvalitet – og dermed billigere.

Nordic Poly Mark ordningen skal sikre forbrugerne en væsentlig højere kvalitet - hver gang - end de fælles europæiske standarder kræver. Certificeringen synliggør over for forbrugerne, at producenten overvåges af en uvildig instans, og at der løbende foretages tests i eksterne laboratorier.

www.nordicpolymark.com