Modulvogntog – en miljøgevinst

Fra 1. juni 2014 blev det lovligt for Wavin at transportere sine plastprodukter med modulvogntog hele vejen fra fabrikken og ud til kunderne. Det betyder en reduktion på mere end 1.500 lastbiler på landevejene hvert år, til glæde for både trafiksikkerhed og miljø.

Der er mange måder at skåne miljøet på. For Wavin, Europas ledende producent af plastrørsystemer, er det helt oplagt at optimere transportdelen af de relativt lette produkter, fordi den fylder meget i det samlede energiregnskab.

”Meget af vores samlede CO2-udledning stammer fra selve transporten af de færdigproducerede produkter, og vi har derfor altid kigget på optimeringsmuligheder i vores logistik. Vi har i et par år brugt modulvogntog på de strækninger, hvor det var lovligt, og kan nu glæde os over, at vi har fået godkendelse til at køre hele vejen ind til fabrikken. Det er en kæmpe gevinst for både trafiksikkerhed og miljø,” siger Heidi Berthelsen, logistikdirektør i Wavin. Wavin har selv betalt en del af ombygningerne af det eksisterende vejnet.

Det er en kæmpe gevinst for både trafiksikkerhed og miljø.
Heidi Berthelsen , logistikdirektør i Wavin

Mindre CO2-udledning

Et modulvogntog er en lastbil, der er længere og må transportere mere gods end almindelige lastbiler. Som en tommelfingerregel kan to modulvogntog erstatte tre almindelige lastbiler, hvilket betyder en tredjedel færre lastbiler på vejene. I Wavins tilfælde beløber det sig op til mere end 1.500 færre lastbiler på vejene – om året.

Flere rapporter fra EU-Kommissionen viser et stort samfundsøkonomisk og klimamæssigt potentiale ved at bruge modulvogntog, da der er en klar sammenhæng mellem de større køretøjer og mindre brændstofforbrug - og dermed mindre udledning af CO2. 

”Vores egne beregninger og erfaringer fra bl.a. Sverige, hvor der er en lang tradition for at køre med modulvogntog overalt, viser, at brug af modulvogntog i gennemsnit sparer cirka 15 procent brændstof og CO2 i forhold til kørsel med almindelige lastbiler. Det er i høj grad med til at øge konkurrenceevnen for en virksomhed som Wavin,” siger Heidi Berthelsen.

Bæredygtighed på dagsordnen

Wavin-koncernen har desuden netop offentliggjort sin CSR-rapport fra 2013, der viser, at virksomheden på europæisk plan har reduceret CO2-udledningen, øget procentdelen af genbrugsmateriale i sine produkter samt investeret i nedskæring af det generelle energiforbrug.

”Vi har en lang tradition for at arbejde med CSR – faktisk helt tilbage fra grundlæggelsen af virksomheden i 1955, også før diverse lovkrav. Vi er stolte over de mange resultater, både inden for bæredygtighed, sikkerhed og arbejdsmiljø,” siger Per Dollerup Mikkelsen, administrerende direktør ved Wavin, om det seneste CSR-tiltag.

FAKTA: Årlige besparelser med modulvogntog

  • 1.500 færre lastbiler på vejene til og fra fabrikken i Hammel
  • Ca. 200.000 færre kilometers kørsel
  • 50-60.000 liter mindre dieselforbrug
  • 130-150 tons mindre CO2-udledning

Baggrund:

Godkendelsen fra Vejdirektoratet er kommet i hus efter et større stykke arbejde med undersøgelser og fysiske ændringer af vejnettet. Folketinget åbnede i foråret 2013 op for muligheden for at udbrede brugen af modulvogntog efter en virksomhedsordning, hvor virksomhederne selv skal betale for en del af ændringerne.

Ombygninger og tilretninger af det eksisterende vejnet er sket i et tæt samarbejde mellem Favrskov Kommune, Wavin, transportfirmaet Frode Laursen A/S og gartneriet Knud Jepsen A/S.

Yderligere information:

Heidi Berthelsen, logistikdirektør ved Wavin: 86962000