30. april 2018

Troels Lund Poulsen besøger Wavin

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har netop aflagt besøg på Wavin. Mødet havde til formål at skabe dialog om de erfaringer, man i den danske industri gør sig –  beskæftigelsesmæssigt –  i samarbejdet med det offentlige system.

Integration, praktikanter og efteruddannelse

Fra Wavin’s side fremlagde man, med Administrerende direktør Per Dollerup Mikkelsen i spidsen, de omdrejningspunkter, der i beskæftigelsen giver de største udfordringer for en dansk industrivirksomhed i samarbejdet med det offentlige system. Her nævnte man, at integrationen af flygtninge og indvandrere ofte bliver vanskeliggjort af et tungt, administrativt arbejde, som til tider kan spænde ben for en velment og struktureret integration til arbejdsmarkedet.

I en anden boldgade nævnte Wavin, at tiltrækningen af praktikanter og studiemedarbejdere for Wavin’s vedkommende er blevet besværliggjort af fremdriftsreformen, hvor studerende ikke længere kan optjene studiepoint i praktikperioder.

Sidst, men ikke mindst, så vendte man virksomhedernes udfordringer med at motivere ufaglærte til at opkvalificere og efteruddanne sig til en arbejdsplads, der er i konstant udvikling rent teknologisk.

Vi vil rigtig gerne

”Vi har haft et godt møde med ministeren her til morgen”, fortæller Per Dollerup Mikkelsen. ”Vi har understreget over for Troels Lund Poulsen, at vi som arbejdsgiver meget gerne vil arbejde fokuseret og rigtigt på alle de nævnte områder, men at det kan være problematisk når en stor del af den tid, man har til rådighed, anvendes på samarbejdet med det offentlige system frem for den egentlige opgave med medarbejderen”, fortsætter han.

Trepartsforhandlingerne løser meget

Troels Lund Poulsen kunne den anden vej fortælle, at mange af de nævnte udfordringer bliver løst gennem resultaterne af de netop afsluttede trepartsforhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter og staten.