Klimaændringerne kræver politisk holdning og solide regnvandsløsninger

Henover sommeren i år oplevede Europa på første hånd, hvordan klimaændringerne er årsag til et markant skifte i de kendte nedbørsmønstre. I takt med den globale opvarmning ophobes mere fugt i atmosfæren, og nedbøren bliver mere intens.

Mens de rystende billeder fra især Østrig, Tyskland og Frankrig løb hen over skærmen, måtte hele Europa spørge sig selv, hvordan man i fremtiden kan undgå de massive ødelæggelser og menneskelige omkostninger, der oftere end før følger i kølvandet af de mange skybrud.

Bekymringen er ikke nyligt opstået på baggrund af de seneste års udvikling. Gennem en lang årrække har plastrørsindustrien arbejdet intenst på at udvikle regnvandssystemer, der kan aflaste de eksisterende rørsystemer og afhjælpe de oversvømmelser, der er følger af de voldsomme skybrud. 

At oversvømmelser er et alvorligt fælles problem er ganske tydeligt, når man følger forsommerens mediedækninger fra hele Europa. Wavin kan ikke stoppe regnen, men vi kan tilbyde løsninger, der lokalt kan forebygge og afhjælpe de store vandmassers ophobning.
Per Dollerup Mikkelsen , Administrerende direktør fra Wavin

Løsningerne findes allerede

Wavin har i mange år arbejdet sammen med både politikere og rådgivere på lokale plan om at skabe byplanlægning, der i renoverings- og nybyggeriprojekter inkluderer en aflastning af det eksisterende rørsystem. Herunder også udvikling af nye løsninger, der leder vandmasserne ud i undergrunden frem for i kloakken. Wavin var først på verdensmarkedet med et fleksibelt infiltrationssystem og bliver derfor i dag - allerede i projekteringsfasen - brugt som samarbejdspartner med erfaring og ekspertise inden for forsinkelse og nedsivning af regnvand.

Det kræver samarbejde

Wavin’s direktør understreger vigtigheden i, at det er et fælles ansvar og en fælles opgave for både myndigheder og branchen at udtænke modeller og udvikle produkter, der er gode nok til at modstå nutidens og fremtidens vandcirkulationer.

”Vi kan som producent langt hen ad vejen udtænke solide og fremtidssikrede løsninger, men det må og skal altid være i dialog med myndighederne, der jo sidder med den store viden om de infrastrukturelle forhold. Med en konstruktiv dialog om de bedst mulige løsninger kan vi udnytte den viden og de kompetencer, vi hver især besidder. Det er vigtigt, at vi holder fast i at bruge hinanden, hvis vi skal frem til holdbare løsninger”, siger Per Dollerup Mikkelsen, der ikke underkender de kæmpestore udfordringer, der ligger forude.

Bæredygtighed og minimering af klimamæssige trusler

Wavin’s løsningsprogram dækker alt fra grønne områder uden trafiklast til trafikerede bymiljøer samt områder med højt grundvandsspejl. Enhederne er fleksible, modulære og nemme at rense og inspicere. På baggrund af idéerne om bæredygtighed, effektiv reduktion af skader på bygninger og miljø samt minimering af de klimamæssige trusler mod befolkning og sundhed har Wavin udviklet et produktprogram, der kan være med til at afhjælpe konsekvenserne af en markant global udfordring.