Kemisk resistens i spildevandsrør

Det er ingen hemmelighed, at spildevandssektoren er udfordret på flere fronter. En af udfordringerne er, at spildevandsforsyningerne skal kunne håndtere de større mængder nedbør som konsekvens af klimaforandringerne. En anden udfordring gælder de aggressive miljøer, der hersker i spildevandsledningerne, hvor blandt andet svovlbrinte er den store udfordrer.

Wavins rørkonstruktioner i PP eller uPVC er stærke i kraft af, at de er fleksible og følger jordens sætninger og bevægelser. Rørene er desuden modstandsdygtige over for de stoffer, som normalt forekommer i spildevand – som fx svovlbrinte.

Komplet produktprogram i PVC og PP

Hos Wavin har vi et bredt program af rør og fittings til alle udfordringer med afledning af spildevand. Systemet udmærker sig ved let og hurtig installation, minimal vedligeholdelse og en lang levetid. Rørene er desuden fleksible og følger jordens sætninger og bevægelser. Ved at vælge en langtidsholdbar løsning, vælges samtidig en miljøvenlig løsning. 
Rørene overholder naturligvis de gældende krav til transport af spildevand, hvilket betyder, at de er godkendt i henhold til DS/ISO/TR10358.

Resistenstabel for Wavins plastmaterialer

Når et materiales kemikalieresistens skal vurderes, indgår der bl.a. temperaturer, koncentration, tid og tryk. Vi har udarbejdet et vejledende opslagværk over kemikalier og deres påvirkning på plastmaterialerne PVC (Polyvinylklorid), PP (Polypropylen) og PE (PolyEthylen). 
Her kan du bl.a. se, at såvel PVC samt PP-rør er resistente over for svovlbrinte i en koncentration på 100% ved en max. anvendelsestemperatur på 40°.

Hent Resistenstabel for Wavins produkter her

Vi håber, at du kan få glæde af resistenstabellen i dit arbejde med vurdering og ikke mindst valg af det rigtige produkt til dit næste projekt hos spildevandsforsyningerne.

Teknisk Support

Har du brug for vejledning i forbindelse med materialevalg eller dimensionering af Wavin produkter og systemer, er du velkommen til at kontakte Teknisk Support på tlf. 8696 2000.