Hvorfor er de fleste Wavin produkter ikke CE mærkede?

Det kan selvsagt virke forkert at 95% af vores produkter ikke er CE-mærkede, når de fleste i byggebranchen ved, at der i 2013 kom en EU lovgivning eller byggevareforordning (CPR), der pålagde en CE-mærkning af alle byggevarer. Så hvorfor gælder det ikke Wavin’s rør og fittings?


Svaret er paradoksalt nok: Fordi det er ulovligt!

Hvornår må man CE-mærke?

For at kunne CE-mærke byggevareprodukter skal de være produceret iht. en harmoniseret, europæisk standard, og der skal være udarbejdet en ydeevnedeklaration (DoP). Den harmoniserede standard skal sikre at byggevarer kan handles frit i det indre marked; altså at samme type produkter fra forskellige EU lande har samme vilkår for afsætning inden for EU.

”Nøgleordet her er harmoniseret standard. De EU standarder der i dag er gældende for produktion af plastrørssystemer er endnu ikke harmoniserede. Det er således ulovligt i hele EU på nuværende tidspunkt at udstede en ydeevnedeklaration og CE-mærke plastrør og fittings. Spørgsmålet er altså lige aktuelt og relevant for alle plastrørsproducenter i alle rørproducerende EU lande”, siger Lars J. Baungaard, der er kvalitets- og miljøchef hos Wavin.

Nøgleordet her er harmoniseret standard. De EU standarder der i dag er gældende for produktion af plastrørssystemer er endnu ikke harmoniserede
Lars J. Baungaard , kvalitets- og miljøchef hos Wavin

Hvorfor er CE-mærkningen ikke et kvalitetsstempel?

CE-mærkningen må ikke betragtes som en godkendelse. Mærket i sig selv giver ikke nødvendigvis en sikkerhed for eller indikation af produktets kvalitet, og man kan ikke læse om produkternes egenskaber eller holdbarhed i CE-mærket. I bedste fald kan ydeevnedeklarationen fortælle om de forhold, rørene er produceret og testet under, men også denne er temmelig komplekst og kan være svær at gennemskue. Blandt andet er der ikke nødvendigvis et krav om særlige foranstaltninger i forhold til kontrol og tests, når der udarbejdes en ydeevnedeklaration. Det kommer an på den klasse, man vælger at deklarere efter. Når først ydeevnedeklarationen foreligger, så kan man sætte et CE-mærke på. Kort sagt: CE-mærket fortæller ikke noget om kvaliteten i produktet, kun at det overholder et minimumskrav iht. en harmoniseret standard, der tilgodeser alle producerende EU lande.

Her skal du finde din sikkerhed

Sikkerheden skal du finde i de anerkendte godkendelser Nordic Poly Mark, VA, GDV (Godkendt til Drikkevand) og DK-VAND vand. For eksempel er Nordic Poly Mark en standard udarbejdet som en følge af EU standarder, der krævede et lavere kvalitets- og holdbarhedsniveau end vi var vant til i Norden. Nordic Poly Mark kan derfor påvise over for forbrugerne, at rørene er af en væsentlig højere kvalitet end den krævede EU standard.

Stol på tredjepartskontrollen

Det er disse godkendelser, der sikrer forbrugerne, at produktion og produkter er kontrolleret af en uvildig tredjepart. Det vil sige, at et eksternt, akkrediteret bureau løbende tage stikprøvekontrol af processer og produkter. De nævnte godkendelse giver således i forhold til CE-mærkningen en langt større sikkerhed for, at kvaliteten og holdbarheden er som den skal være.