Hvilken belastning kan regnvandskassetter klare?

Når du vælger regnvandskassette, skal du som det første gøre dig klart, hvor kassetterne skal installeres, da det er afgørende for, hvor høj en belastning kassetterne skal kunne klare.

Regnvandskassetter kan installeres under både grønne arealer og områder med trafiklast. Typisk skelner man derfor mellem om en kassette kan tåle trafiklast eller ej. Der kan dog også være andre faktorer, der skal tages højde for, fx om der efterfølgende skal opbevares tunge emner på installationsstedet.
Derudover skal du være opmærksom på, at kassetter placeret i et grønt areal tæt på et område med trafiklast, kan blive påvirket af den trafikale belastning. Vi anbefaler derfor, at du vælger kassetter, der tåler trafiklast, når du installerer kassetter under grønne arealer tæt på trafikbelastede områder.

Oversigt over Wavins regnvandskassetter

I nedenstående tabel finder du en oversigt over, hvilken belastning/jorddække Wavins kassetter kan udsættes for, samt installationsdybden på de forskellige modeller.

SLW 60 er en belastningstype, der kommer fra den tyske DIN norm. SLW 60 svarer til 60 tons last fordelt på 3 aksler, hvilket giver 10 ton pr/m² eller 100 kN/m².

Ved mindre belastning kan jorddækket naturligvis reduceres. Ved større belastning bør du undersøge om et eventuelt større jorddække kan afhjælpe problematikken vedrørende holdbarhed.