Certificeret i Energiledelse (ISO 50001) - og hvorfor vi bruger krudt på certificeringer

Wavin har tilføjet endnu en vigtig certificering til et allerede omfattende certificeringsprogram - ISO 50001 i Energiledelse. Hvad er en certificering i Energiledelse, og hvorfor er certificeringerne i det hele taget så vigtige?

Hvorfor bruge krudt på frivillige ordninger?

Vi starter med det sidste. Der bruges i erhvervslivet mange ressourcer på certificeringer funderet i frivillige ordninger. For mange kan det virke uforståeligt at bruge så meget krudt på mærker, når der lovgivningsmæssigt eksisterer fællesstandarder på både dansk, europæisk og globalt plan. Alligevel er der uhyre god grund til at certificere.

Forbrugerens nøgle til gennemskuelighed

Med de meget forskellige krav til kvalitet i både produkter og virksomhedsledelse, der eksisterer på verdensplan, er det nødvendigt med gennemskuelighed og genkendelighed i strukturer, der klassificerer begge områder.

Certificeringer er nøglen til kvalitet, faglig grundighed og etisk redelighed, og de stiller meget præcise krav. Med certificeringerne er det muligt for forbrugere at sammenholde virksomheder og produkter ud fra et sæt af minimumskrav. Og da certificeringerne samtidig overvåges af en tredjepartskontrol, sikres forbrugerne, at de minimumskrav er overholdt. Først og fremmest giver det virksomhederne effektive systemer og solide køreplaner at handle efter, og det sikrer kvalitet og ensartethed fra producentens side. Med tredjepartskontrollen skabes tillid og troværdighed omkring både virksomhed og produkter.

For produkter gælder det eksempelvis, at minimumskravene i bl.a. europæiske standarder sjældent er på højde med de danske og nordisk producerede varer, og forskellige typer af certificeringer er her med til – over for forbrugerne – at synliggøre hvilke produkter, der har et højere kvalitetsniveau.

Med certificeringerne i ledelsessystemer (ISO-certificeringerne) tilkendegiver virksomheden, hvilke standarder, man har valgt at anvende på et overordnet plan, og hvad omverdenen dermed kan forvente i forhold til områder som arbejdsmiljø, sikkerhed, kvalitetsstyring, energibesparelser mm.

Certificeret i Energiledelse

Wavin har netop føjet ISO 50001 Energiledelse til listen af ledelsessystemer. I definitionen fra Dansk Standard hedder det, at:

”Denne internationale standard fastlægger krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og forbedring af et energiledelsessystem, der har til formål at sætte en virksomhed i stand til at følge en systematisk tilgang til at opnå løbende forbedring af energipræstationen, herunder energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug”.

Sagt på en enklere måde, så betyder det at Wavin’s ambitioner om energibesparelser og nedbringelse af CO2 udslip nu er sat i system og under kontrol fra en uvildig instans, Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd.

”For Wavin er certificeringen først og fremmest vigtig for at kunne arbejde mere effektivt og mere struktureret med energibesparelser i alle dele af vores produktion og administration. Certificeringen er en naturlig del af vores CSR-aktiviteter, som bidrager til en bæredygtig udvikling. Så den er samtidig et signal til omverdenen, at energibesparelser ligger os meget på sinde, og at det er dybt forankret i organisationen at arbejde med den del af vores forretning også”, siger Kvalitetschef Lars J. Baungaard.

Klik her og læs mere om ISO 50001 Energiledelse.

Hent certifikatet her