3. december 2020

Design af klimasikre byer – interview med Sacha Stolp, Direktør for Innovation Future Proof Amsterdam

I dag bor over halvdelen af verdens befolkning i byområder. Og ifølge FN vil det tal vokse til to tredjedele i 2050. Byerne bliver nødt til at tilpasse sig for at være både sikre og bæredygtige i lyset af ekstreme vejrforhold og andre klimafarer – som massive, intense regnskyl og alvorlig tørke. Teknologier og strategiske partnerskaber vil spille en central rolle i omdannelsen af vores byer ved at gøre dem grønnere og mere beboelige. Wavin er med sine innovative løsninger og sit engagement i at skabe sunde, bæredygtige miljøer klar til at tage udfordringen op. Og vi er i godt selskab. Bæredygtighedspionerer som Sacha Stolp, direktør for Innovation for Future-Proof Assets Program i Amsterdam, går forrest i korstoget. Et kvarter ad gangen. By for by.

Sacha Stolp – At skabe et klima-parat Amsterdam

Byer over hele verden står over for alvorlige udfordringer: befolkningstæthed, faldende biodiversitet, stigende vandstand i havene, tørke, energiproblemer, oversvømmelser fra hyppigt og intenst nedbør og aldrende infrastruktur. Klimaforkæmpere som Sacha Stolp går forrest som det gode eksempel. Som direktør for innovation (irector of Innovation) for Future-Proof Assets Program i Amsterdam, bruger Sacha 100% af sin tid på én mission: at skabe et klimarobust og fremtidssikret Amsterdam i 2050. Men tiden er af afgørende betydning. Hun ønsker at skabe nye standarder ... et nyt normal – i samarbejde med universiteter, vidensinstitutioner og erhvervslivet. Og under tidspres, fordi tiden for at gøre noget ved klimaforandringerne er ved at rinde ud. Det er hendes opgave at forberede byen på konsekvenserne af klimaændringerne - energi og råmateriale overgang, og den igangværende udvikling af en intelligent by. Sacha innoverer sine sokker af/en masse. Hun skaber levende laboratorier til at opskalere innovationer og kører mange pilotprojekter, som en del af fire opgaver: Intelligente byer, Klima-parate byer, Cirkulære byer, Urbaniseret og tætte områder. 

Wavin samarbejder med Sacha om forskellige pilotprojekter i Amsterdam og opfordrede hende til at dele viden ved et globalt Wavin-arrangement i januar 2020.

Om 100 år vil Holland være et land med grønne byer, cirkulært landbrug og flere skove, mere vand og flere sumpe. Et klimasikkert Holland af denne støbning er ikke blot ønskværdigt, men også muligt at gennemføre
Michael van Buuren og Martin Baptist , Wageningen forskere

Et klimasikrings-kald - Sacha's "Aha" øjeblikke

Det var ikke kun et øjeblik, der fik Sacha til at vælge denne vej. Det var en række begivenheder, og det hele startede ganske småt.  Da finanskrisen indtraf i 2008, kollapsede alt, og pludselig dukkede alle mulige steder med ubebyggede arealer op i byen. Sacha's umiddelbare tanke var, at vi var nødt til at gøre noget ved de forladte stykker jord, måske give dem midlertidligt tilbage til naturen. Eller måske bygge en legeplads eller en træpark. I det mindste noget bæredygtigt og samfundsvenligt. Ved at række ud til andre ligesindede, kan man opnå fantastiske resultater. Så Sacha startede sin egen gruppe på fire personer og hver tog tre venner med. Pludselig var de en gruppe på 16 personer. Det blev en bevægelse, og de kaldte det "Ondertussen" ("I mellemtiden"). Det førte til, at den Hollandske regering opfordrede dem til at deltage i omfordelingen af områder i større målestok.


Senere tog Sacha til USA og mødte Don Hutson ved Cowboy Solution. Hun blev inviteret til en træningssession med nogle heste ("Sådan frigøres menneskeligt potentiale"), hvor Don fokuserede på det, han kaldte 'Speed of Trust'. Han talte om, hvordan man virkelig skal lytte og kommunikere, for at få skabe  reelle handlinger og reelle resultater. Sacha's passion for bæredygtige løsninger, kombineret med hendes Don Hutson-erfaring, fik hende til at gå videre til større projekter som eksempelvis Amsterdam kommunes projekt Zuidas (et stort byudviklingsområde syd for Amsterdam). Da hun var i stand til at overbevise store projektudviklere om at forpligte sig til at tilføje grønne tage til deres bygninger, blev hun i sidste ende Amsterdams frontløber og vigtigste innovator i skabelsen af en klimaparat og fremtidssikret by.

Byens anatomi

Der er ikke så mange store forskelle mellem byer, herunder Amsterdam. Byer er simpelthen klynger af mennesker. Og de har alle det samme behov: at leve, arbejde, pleje, lære at slappe af. Den største udfordring i dag er radikalt at få ændret den måde, vi tænker på, reagere på klimaforandringerne og tilpasse os behovene i den stigende befolkning.

Der er flere byer rundt om i verden, der er frontløbere i klima-elasticitet. Ifølge Sacha er Vancouver (British Columbia, Canada) et godt eksempel. De tager lokal vandforvaltning (opbevaring) meget alvorligt og var en af de første byer til at fastsætte deres blå-grønne strategi. I alle deres byprojekter involverer de også de oprindelige indbyggere i British Columbia, som repræsenterer de langsigtede interesser for mennesker, naturen og årstiderne. Dette bringer et nyt og interessant perspektiv til byens blå-grønne strategi og planlægning. Samarbejdet med centrale interessenter (som First Nations) er nøglen til at skabe og gennemføre klimaparathed. Det handler om at skabe forbindelse til alle de forskellige interessenter og – som et team – i fællesskab at indsamle de rigtige spørgsmål, som skal besvares for at opbygge fremtidens byer. Og igen, det hele starter i det små. Sacha mener, at vi er nødt til at gå fra nabolag til nabolag, indtil hele byens klynge er cirkulær, klimaparat, sund og sikker.

Vi er nødt til at fremtidssikre vores aktiver og skabe nye standarder. I denne proces stiller jeg spørgsmålene: Hvordan bygger jeg løsninger, der varer - på trods af ting som urbanisering, mangel på råvarer, klimaforandringer, digitalisering? Det hele er inden for min afskrivningstid! Jeg gør ting for 30 år, og i 30 år, vil det være 2050! Så er vi ankommet til en helt ny verden, hvor vi er klima-adaptive, cirkulære, KULSTOF-neutral, fremtidssikret, smart. Jeg tror, i 2040 alle spørgsmål (herunder dem, vi spørger os selv nu) vil være helt anderledes.
Sacha Stolp

I mellemetiden i Amsterdam

Amsterdam har en langsigtet vision, hvor 2050 er milepæl: at blive en klimaparat, cirkulære, CO2-neutral og fremtidssikret by. Opgaven er stor, men Sacha og hendes team håndterer det løbende med mindre og kortsigtede løsninger. At skabe ændringer i det nuværende dominerende system kan være en udfordring, fordi forandring kan undertiden være svær. Men ved at styrke og inspirere til samarbejde og ansvarlighed blandt interessenter – og vise, hvor godt nogle flagskibsprojekter  fungerer, hvordan de kan skaleres op, og hvilken rolle hver enkelt person eller gruppe kan spille – bidrager det til at mindske panikken og modstanden mod nye ideer og løsninger.

Amsterdam er den 4. største køber af anlægsprodukter i Holland. 10% om året kan tildeles til pilotprojekter og lancering af kundeløsninger som for eksempel Wavins nye Tegra rendestensbrønd. Presset på byerne er højt på grund af udfordringer forårsaget af klimaforandringer som massivt nedbør og ekstrem varme og tørke. Designet og udviklingen af Tegra Rendestensbrønden er en del af Wavins målrettede ambition om at skabe klimaparate, livlige og elskelige byer. Wavin arbejder på at installere flere Tegra Rendestensbrønde i Amsterdam - installerer nye vejskærme med et specielt overløbssystem, hvor regnvand bruges til at vandre træer. Forresten er Wavin-brønden lavet af 100% genbrugsmateriale.

Selvom Sacha rejser verden rundt for at lære om nye fremtidssikre løsninger, der kunne passe perfekt til Amsterdam, er hun den første til at påpege, at omvendt, har over 150 delegerede allerede besøgt Amsterdam for at se, hvad afvanding med regnvand kan gøre for deres byer. I Amsterdam er der cirka 12 millioner kvadratmeter hustage. I et af Amsterdams flagskibsprojekter (Resilio) er 10.000 kvm hustage nu udstyret med et interaktivt smart afladningssystem. Så når regnen kommer, vil hustagene blive afladet - men ikke alle på én gang, for ellers vil der opstå oversvømmelser igen. Gradvist vil denne balance mellem vandafvanding og -udledning være en del af alle Amsterdams bygninger i fremtiden.

Den personlige relations styrke og det presserende behov for handling

Forbindelse mellem mennesker er grundlæggende for vores eksistens. Og efterhånden som byerne bliver mere befolkede, bliver det endnu vigtigere at forbinde mennesker. Vi ser i stigende grad, hvordan det, du gør på arbejdspladsen, påvirker dit privatliv og omvendt. Byer som Amsterdam har fokus på nu (i dag, ikke kun i morgen) og på deres 2050-mål - klima-elasticitet, cirkularitet og fremtidssikring - de vil indse, hvor forbundet deres indsats er med de udfordringer, som folk står over for globalt. Udfordringer som sikkert drikkevand, bedre sanitet og hygiejne, klimaparate byer og effektivt og bæredygtigt byggeri. Som ledere og innovatorer i denne branche udfordrer Wavin kunder og interessenter til at omfavne nye ideer, nye innovationer, nye (og bedre) løsninger til at skabe sunde og beboelige byer og lokalsamfund.

Og på vegne af byen Amsterdam og alt og alle, som hun har kær, gør Sacha Stolp det samme.

Lad os tage udfordringen op. Lad os sammen prøve at tage et skridt videre i forhold til vores nuværende ansvar. Lad os klatre op ad stigen mod morgendagens spørgsmål. Det hele starter med at stille spørgsmål. Vov at tage skridtet, især hvis du har frontløbere, og du har energien. Accepter risikoen. Det er ligesom madlavning: hvis du spiser den samme ret hele tiden, er det et ret stort skifte til pludselig kun at spise vegansk. Men du kan prøve med små skridt og se, hvordan det smager. Du starter forandringen. Udvidelse af din smagspalette er altid en berigelse for dig selv.