Basis brønd i Ø315 mm

Vi introducerer en ny brønd på det danske marked – vi kalder den for Basis – helt enkelt – fordi den opfylder de helt basale behov for en ”god brønd til en god pris” i projekter, hvor certificeringer ikke er påkrævet.

Basisbrønden er testet iht. DS/EN-1610 i vores eget laboratorie. Den har banketter med en hældning på 4,5o og leveres som en Type 1 brønd med lige gennemløb og som en Type 2 brønd med 2 x 45o indløb.

Brønden er forsynet med spidsende tilslutning ved indløbet og fast muffe tilslutning ved udløbet. Endvidere kan brønden installeres i op til 6 meters dybde med max. 3 meters grundvand.