25. oktober 2016

Administrerende direktør Per Dollerup Mikkelsen fylder 60 år

Administrerende direktør Per Dollerup Mikkelsen fylder 60 år den 31. oktober. I den anledning har vi interviewet manden bag roret for Wavin Denmark de sidste 5 år, og siden august 2015 også Wavin Sverige.

Da Per Dollerup inviterer inden for på sit kontor i bygning C på Wavinvej i Hammel, står det hurtigt klart, at det ikke bliver et traditionelt fødselsdagsinterview. - Jeg vil hellere tale om værdier, siger direktøren og peger hen på sin tavle, hvor skriblerier er listet med hurtig hånd, men dog i sirlig punktform.

Værdier er levende før de slår rod

- Jeg har talt på fingrene og regnet ud, at jeg har været direktør i mere end 20 år. Og jeg er ikke i tvivl om, at når man når min alder, så arbejder man efter et værdisæt, der er helt fundamentalt, men som gennem årene er blevet både udbygget og redefineret, siger han. Per Dollerup forlader de bløde stole ved vinduet og finder hurtigt, hvad der ligner sin rette hylde foran tavlen, stående, styrende og med albuerum til kommunikation.

- Det her er mit eget værdisæt som person og som leder, siger han og peger igen på tavlen. - Det har været grundlæggende for min karriere, og det afspejler fundamentalt både min ledelsesstil, mine ambitioner og min personlighed.

Et værdisæt bygget op over et helt liv

Per Dollerup tager fat på listen fra toppen, og mens han taler sig varm, tilføjer han et sidste punkt: FÆ – det vender vi tilbage til. Et hurtigt kig ned over listen lader ingen tvivl tilbage om, at forandring og mennesker er fællesnævnere for de fleste punkter. 

Per Dollerup vil gøre en forskel i sit virke, og man skal kunne se, at han har været der, lyder et par af punkterne. Han uddyber: - Jeg brugte de første 10 år af min karriere i en turn-around koncern, hvis forretning var at købe små, skrantende virksomheder, vende tendensen og sælge dem igen. Det gav mig en kæmpebagage af erfaring i turn-around, forandringsledelse og –processer. Herefter anvendte jeg i mange år min erfaring i selvstændige virksomheder, hvor jeg blev hyret ind til at ændre kursen fra skidt til godt. At være med til at sætte sit præg på den slags forandring var en stor tilfredsstillelse for mig, og jeg har altid arbejdet på at ændre en virksomhed til noget bedre.

Mennesker skaber resultaterne

- Når det så er sagt, så er det også min holdning, at resultater skabes af mennesker. Det er ikke direktører, enkeltpersoner, maskiner, bygninger eller andet, der skaber succes. Den skabes af det rigtige team med den rigtige motivation. Så det har altid været mit udgangspunkt; organisationen og at drive og motivere de rigtige teams.

En anden af Per Dollerups mærkesager er uddannelse og udvikling. Han mener ikke, at man på noget tidspunkt i løbet af arbejdslivet bliver færdig med at uddanne sig og udvikle sig, både fagligt og som person. - Jeg glemmer ikke, da jeg for et par år siden sagde til min bestyrelsesformand, at jeg gerne ville følge et Executive Management program på INSEAD, hvortil han svarede: Har du tjekket din dåbsattest for nylig? Det mente jeg nok, og jeg måtte også oplyse ham om, at det slet ikke var sidste gang, jeg kom med den slags spørgsmål. At blive ved med at uddanne og udvikle sig er - for mig - det vigtigste en medarbejder kan gøre. Det gælder også direktøren.

Man skal turde at forandre og forandre sig

- Når vi taler om forandringer, så er det min overbevisning, at mennesker gerne vil forandringer, men at mange er utrygge ved at tage initiativet til dem. Der er det naturligt nok lederen, der må påtage sig ansvaret. Jeg tror vitterligt på, at forandringer er til det bedre, og jeg tror, at de fleste er glade for dem, når man kommer på den anden side. Men der skal nogen gange være én til at tage initiativet og eventuelt skraldet for det. Faren ved forandringer er jo også at lave forkerte forandringer – det sikreste er, ikke at lave noget om, for så har man ikke lavet fejl. Men man skal ikke være bange for at lave fejl. Hvis man vil forandringer, så skal man være parat til at sige: Den her var ikke god, vi prøver igen.

Jeg er et FÆ!

Vi er nået til det sidste punkt på tavlen, og Per Dollerup udbryder overraskende: - Jeg er et FÆ! Og fortsætter: - Man behøver ikke være lige så klog som alle andre, hvis bare man er Flittig og Ærlig. Det skrives FÆ, og jeg prøver efter bedste evne at være et FÆ. 

Jeg har altid sagt til min egen søn og til alle medarbejdere, jeg har mødt på min vej, at flid kan man aldrig tage fra dig. Vær ærlig og lad være med at forestille noget, du ikke er, eller at vise en verden, der ikke findes. Man får altid lov til at få en chance mere, og man får altid lov til at være med, hvis bare man er flittig og ærlig.

I tiden med Wavin

- Da jeg kom til Wavin for fem år siden var det for mig selv ret skelsættende. Det var noget helt andet, end hvad jeg tidligere havde arbejdet med. Her kom jeg til en virksomhed, der lå forrest i feltet og som gik godt. Jeg måtte decideret sige til mig selv, at nu måtte jeg for alt i verden ikke lave en turn-around, for så ville det jo få den diametralt modsatte effekt. Det var helt andre briller, jeg skulle have på – for man skal ikke forandre bare for at forandre. Det skal give mening. I Wavin skulle jeg først lande og finde ud af, hvordan forretningen kørte. Så måtte vi tage den derfra. Og efter den første tid stod det også klart, at selv en velfungerende virksomhed som Wavin trængte til forandringer for at kunne beholde sin markedsposition. Vi skulle være meget mere salgs- og marketingorienterede i en meget produktorienteret branche, og det har vi brugt nogle år på at vende. De sidste tre år har vi samtidig været igennem en kæmpe transformationsproces i produktionens setup, hvor vi ændrer hele vores produktion til at blive mere effektiv og fremadrettet. Det er alt sammen forandringer, der skal bevare Wavin som en konkurrencedygtig virksomhed på dansk jord.

I august 2015 fik Per Dollerup tillige ansvaret for Wavin Sverige, som lige nu også er igennem direktørens forandringsmaskine. Fra at være et af de Wavin selskaber, der resultatmæssigt lå langt nede i rækkerne, er Sverige i dag blandt de bedst præsterende datterselskaber i Wavin koncernen.

Er der en bagside af medaljen?

Det virker ikke som om, der er en bagside af medaljen, når Per Dollerup fortæller om arbejdsdagene, der fordeles mellem Danmark, Sverige, regionsmøder i Holland og forskellige bestyrelsesposter. – Det er klart, at mit arbejdsliv aldrig kunne lade sig gøre uden opbakning hjemmefra, siger han. - Jeg har en dejlig familie, der har ladet mig arbejde meget og på min måde. Men så har jeg også prioriteret dem og mig selv benhårdt på andre tidspunkter. Min søn er vokset op på en sejlbåd om sommeren og har nydt godt af, at jeg ikke har haft mulighed for at stikke af ude midt på vandet. Han og jeg har gået på jagt sammen, hvor man absolut ikke kan andet, end at være på jagt sammen – det er jagtens præmis, du kan ikke tage arbejdet med. Det bruger jeg også til at tømme hovedet fuldstændig for arbejde. Og så har vi som familie altid været afsted på ski 1-2 gange om året, hvor vi er meget sammen. Det er den måde, vi har indrettet os på, og det fungerer for os.

På ét punkt har Per Dollerup dog ikke tænkt sig at forandre noget. Når direktøren i slutningen af oktober fylder 60 år, er der ingen ambitioner om at skrue ned for arbejdsmængden. Når festen er ovre, trækker han arbejdshandskerne på igen og fortsætter som før.

Privat bor Per Dollerup i Strib ved Middelfart. Han er gift med Helle og sammen har de sønnen Søren.

Andre betroede poster:

Formand for bestyrelsen
Wendelbo Interior A/S
Wuppi A/S
NPG Nordic

Bestyrelsesmedlem
Plastindustrien
NPG Danmark