Drikkevandstanke i XL plastrør

Nord for Aarhus er vandforsyningen Aarhus Vand i slutfasen af et ambitiøst og innovativt projekt, hvor den gamle drikkevandstank i beton er fjernet og erstattet af 285 meter plastrør, der skal rumme 2.000 m3 drikkevand.

På forsyningens største vandværk skal drikkevandet fremover opbevares i nye, store plastrør på tre meter i diameter. Den gamle vandtank er gravet væk, og der er gjort plads til Wavin XL rør, som i fremtiden skal agere beholder for aarhusianernes drikkevand.

Det første af sin slags

Udskiftningen af de gamle, underjordiske beholdere til plastrør skal sikre en mere tidssvarende og mere sikker opbevaring af drikkevandet. Konceptet er det første af sin slags i Danmark og led i Aahus Vands kontinuerlige arbejde med dokumenteret drikkevandssikkerhed. Det er de østjyske virksomheder Aarhus Vand, Wavin og Arkil, der blandt andre står bag projektet.

”I de sidste 10 år, hvor vi har arbejdet med dokumenteret drikkevandssikkerhed i Danmark, har vi arbejdet med at minimere risici i vores vandproduktion og vores distribution af vand. En af de største risici har været beholderen, fordi konstruktionen af beton under jorden - som ikke kan inspiceres udefra - altid har givet anledning til at tænke, at hvis der var noget i vejen, så var det nok omkring beholderen”, fortæller Michael Rosenberg Pedersen, fagleder ved Aarhus Vand.

Et helt nyt beholderkoncept

Aarhus Vand har ønsket at udvikle et beholderkoncept, der kunne opfylde de moderne krav til dokumenteret drikkevandssikkerhed, men på en ny måde. ”Vi tænkte, at når vi nu i forvejen har 1.500 km vandledning i Aarhus, hvorfor kan vi så ikke bruge vandledninger i store XL rør til at opbevare vandet i. Vi ville også gerne kunne inspiceretanken og være sikre på, at det hele var tæt”. Deraf kom hele idéen med at tryksætte de dobbeltvæggede, sammensvejsede XL rør. ”For hvis de kan holde trykket, så er de nok tætte”, fortsætter Michael Rosenberg Pedersen.

Tæt dialog med producenterne

Det har været vigtigt for Aarhus Vand fra projektets begyndelse at have en dialog med producenterne omkring de idéer, man havde for at finde ud af, om konceptet overhovedet kunne lade sig gøre.

Aarhus Vand anvender XL rør til vandtanke

XL rørene skulle anvendes i en anden kontekst end normalt, samtidig ville Aarhus Vand gerne kunne kigge ind i beholderen kun fra den ene ende, og de ville gerne have det tryksat. Alle spørgsmål såsom krav til rør, styrke af rørene og hele godkendelsen af XL røret til opbevaring af drikkevand i forhold til afsmitning blev vendt og bearbejdet. Godkendelsen kom i hus og projektet påbegyndt - og de lange XL-rør bliver lige nu installeret et efter et, hvor den gamle tank lå. 

Selvrensende effekt

”Rørene kommer til at ligge med en hældning, så de i princippet er selvtømmende. Så når vi har taget vandet af dem, så kan vi lukke noget vand ind, så alt slam og så videre, der måtte ligge i bunden, skylles ned til vores bundudtapning, hvorfra vi kan køre det i kloak. I stedet for at have dykkere i tanken hvert 5. år for at rense tanken, så kan vi forhåbentligt opnå en selvrensende effekt, så vi ikke skal derind så tit for at rengøre”. I ’maskinrummet’ ses rør-enderne med inspektionsvinduer og bundaftapning.

Aarhus Vand anvender XL rør til vandtanke - maskinrummet

Så lange rør som muligt

Rasmus B. Kofoed er formand hos entreprenør Arkil A/S, og han er også begejstret for projektet. ”Det er et pilotprojekt, som vi er en del af, og det har været en spændende proces. Fra vores side har vi ønsket at få leveret rørene så lange som muligt for at opnå så få svejsninger på jorden som muligt. Det gør også, at det er nogle tunge rør, når de er 16 meter lange og vejer 5 tons, men PE rør er et nemt materiale at arbejde med. Samarbejdet har fungeret fantastisk. Det har været et bredt samarbejde i en form for partnering med en meget åben bygherre, så det har gjort at alle kompetencer er blevet bragt på banen. Det har været rigtig sjovt, at man har kunne tage dem, der virkelig ved noget om produkterne, med ind i projektet”, fortæller han.

Aarhus Vand har sideløbende med pilotprojektet igangsat endnu en udskiftning af en lignende gammel vandtank i Aarhus by til XL-rør. ”De erfaringer, vi har gjort os på dette projekt, kan vi tage videre med til det næste, og der er allerede ting, vi har ændret på, siden vi gik i gang herude”, slutter Michael Rosenberg Pedersen.

Projektet nord for Aarhus forventes at være i drift sommeren 2020.

footer_AarhusVand_xl-vandtanke

Fakta om projektet

Lokation
Kasted Byvej 28, 8200 Aarhus N

Projektstart
September 2019
Projektet forventes i drift i Sommeren 2020

Projektet omfatter
Udskiftning af drikkevandsbeton-beholder med Wavin XL rør

Materiale
Wavin XL rør er produceret i PE 100-RC materialet (RC= Resistance-to-crack) og er testet og kvalitetssikret efter DK-VAND regelsættet.
Rørdiameter: 3 m. Rørlængder: 12-16 m.
I alt indgår der 285 m rør i løsningen.