Wavins XL-rør på havets bund

Nybyggeri og byudvikling gjorde det nødvendigt at etablere en ny udløbsledning fra Tivoliverken i Sundsvall. Tivoliverken er Sundsvalls største renseanlæg, og rørledningen transporterer det rensede spildevand tilbage i havet. Det er MittSverige Vatten & Avfall, der leder projektet. Udførelsen står NCC for.

Mange byggefaser

Den 550 meter lange havledning i den centralsvenske by Sundsvall er bygget i etaper på 50 meter ved Södra Kajen. Der er monteret betonvægte på ledningen, og som sektionerne bliver færdige, skubbes de i vandet ved hjælp af en togskinne, der er specialdesignet til formålet.

Ledningen flyder til at starte med. Når den transporteres med båd til den korrekte position, fyldes den med vand og sænkes til bunden for at blive koblet til udløbet.
”Det er et stort projekt med mange faser. Men alt er gået godt, og vi har været meget heldige med vejret. Det kræver stille vand for at kunne gøre det her,“ siger Peter Nylén, projektleder Mitt Sverige Vatten & Avfall.

Vægtene af beton vejer 2,5 tons hver og er monteret med ca. fire meters mellemrum. På tidspunktet for nedsænkningen er udløbsledningen forbundet til det eksisterende rør ved kajkanten fire meter under vandoverfladen. Her forbinder dykkere delene med hinanden.

En dimension, der kan modstå belastningen

Wavin har leveret rør til projektet i Sundsvall og bidraget med designforslag og løsninger. XL-rørene har en dimension på 1200 millimeter og er specielt designet til at modstå den store belastning fra både beton og vand.

Rørene er svejset sammen på stedet i Sundsvall. Lars Englund, der er site manager hos NCC, er ansvarlig for udførelsen. Han forklarer, at dimensionerne er unikke for dette projekt:

 “Forud for projektet har der været mange undersøgelser og flere beregninger. Vi valgte Wavins produkter, fordi vores beregninger indikerede, at de ville være bedst egnede til dette projekt. Det er sjældent, at rør af disse dimensioner nedsænkes til bunden. Men da Tivoliverken pumper vand ind i rørene i 22 af døgnets 24 timer, kræver det store dimensioner.

På trods af størrelsen har rørene været praktiske at arbejde med. De er stabile, og vi har været i stand til at håndtere længder på op til 24 meter i alle faser af den nye udløbsledning,“ siger Peter Nylén.