Vandafledning med grønne vejbede

Utraditionel rensning af regnvand i Brøndby Strand

På villavejen Lindevang i Brøndby Strand går regnvandshåndtering, æstetik og trafiksikkerhed nu hånd i hånd. Her har Wavin leveret Wavin Q-Bic regnvandskassetter til en nyskabende form for vandafledning i seks grønne vejbede. Projektet er unikt ikke blot i kraft af den lokale regnvandshåndtering, men også på grund af den utraditionelle rensning af regnvand, og fordi projektet er integreret med de tilstødende private haver.

Tredive Wavin Q-Bic regnvandskassetter lader vandet nedsive på stedet. Vejarealets regnvand afkobles fra kloakken ved at lade regnvandet løbe på vejens overflade til de seks beplantede vejbede.

Med Lindevang-projektet afprøver Brøndby Kloakforsyning A/S sammen med Brøndby Kommune og Spildevandscenter Avedøre I/S, om regnvand, i stedet for at løbe i kloakken, kan renses i smukke vejbede, før det nedsives i jorden. Det nye vejanlæg sikrer, at regnvand fra i alt 2.000 m2 vejareal ikke belaster kloakkerne. Samtidig er den lokale afledning af regnvand ved Brøndby Strand et eksempel på, at klimatilpasning kan tænkes ind i mange sammenhænge, idet anlægget med vejbede er udført som chikaner, der får bilerne til at nedsætte hastigheden.

Tredive Q-Bic kassetter nedsiver vandet på stedet

Vejarealets regnvand afkobles fra kloakken ved at lade regnvandet løbe på vejens overflade til de seks beplantede vejbede. Her renses regnvandet gennem en filtermuld og nedsives gennem tredive Wavin Q-Bic regnvandskassetter i hvert bed. På en villavej som Lindevang, hvor pladsen er begrænset, var det et krav, at faskinerne ikke måtte fylde mere end 1,8 meter i bredden. Denne udfordring blev løst ved at installere Wavin Q-Bic regnvandskassetter på højkant.

’Byer i Vandbalance’ arbejder for en bæredygtig fremtid

Lindevang-projektet er en del af konsortiet ’Byer i Vandbalance’, som arbejder for at udvikle systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne. 

Bag konsortiet står en række virksomheder og organisationer med fremsynede miljøløsninger som Nordisk Wavin A/S, Per Aarsleff A/S, Orbicon A/S, VandCenter Syd, Københavns Energi A/S, Århus Vand A/S, Spildevandscenter Avedøre I/S, Teknologisk Institut og Københavns Universitet. 

Et af konsortiets mål er at udvikle regnvandsløsninger, der kan forbedre naturen i byerne og dermed øge trivslen blandt byens beboere. Lindevang-projektet er således et godt eksempel på en fremtidig løsning, hvor regnvandet bliver en synlig ressource i et grønt bybillede i stedet for et spildevandsproblem.

Tredive Wavin Q-Bic regnvandskassetter lader vandet nedsive på stedet. Vejarealets regnvand afkobles fra kloakken ved at lade regnvandet løbe på vejens overflade til de seks beplantede vejbede.