Q-Bic Plus regnvandskassetter fremtidssikrer Campus Køge

Q-Bic Plus regnvandskassetter fremtidssikrer Campus Køge

Uddannelsesbyen Campus Køge ekspanderer, så institutionen på Østsjælland inden for et par år kan huse 8.000 elever, studerende og kursister. For at fremtidssikre grunden mod voldsomme regnskyl, har Campus Køge investeret i et 1500 m3 forsinkelsesbassin med Q-Bic Plus regnvandskassetter.

Med en mark som byggeplads er der masser af plads og gode muligheder for at tænke innovativt og i klimatilpassede løsninger – og det er netop, hvad KLAR Forsyning og entreprenørselskabet Hoffmann A/S har gjort. Med byggeriet af det nye Campus Køge vil kassetterne de næste 50 år kunne opsamle og rumme 1500 kubikmeter regnvand for herefter at lede det langsomt ud i et habitatområde.

Campus Køge

Optimal udnyttelse af plads

Forsinkelsesbassinet med Q-Bic Plus kassetterne er placeret under det, der skal være uddannelsesstedets store parkeringsplads.

”Det er en stor fordel, at vi kan lægge bassinet under en parkeringsplads, da det giver os flere ledige kvadratmetre på overfladen og ingen risiko for beplantning eller bebyggelse, som kan skade drift og vedligeholdelse. Regnen vil sive igennem stenbelægningen, og herefter opsamles det af en tæt dug, der via dræn leder vandet til rensning for sand via sandfangsbrønde og videre til bassinet. Således kan vi med investeringen i dette system skåne miljøet og den vej igennem klimasikre vores byggeri,” fortæller Gabriel Molnar, som er projektleder fra KLAR Forsyning på projektet.

Ét system med mange muligheder

Det tog blot to dage i november 2016 for entreprenørerne at installere og montere de 3.618 nye Q-Bic Plus-kassetter, efter at udgravningen til bassinet var færdiggjort.
Det er blandt andet på grund af kassetternes integrerede låsekiler, som adskiller sig fra det traditionelle kassettesystem, hvor der typisk bliver brug clips og stabelpinde, at det er muligt at initiere og færdiggøre faskinen så hurtigt:

”Det går dobbelt så hurtigt at samle kassetterne, når man bruger Q-Bic Plus sammenlignet med andre opsamlingsløsninger. Derudover er systemet simpelt at samle og man kan tilpasse det, som man vil. Der er virkelig mange muligheder,” siger Rune Christensen, projektchef fra Hoffmann A/S på projektet.

Projektkonsulent Michael Schougaard fra Wavin fortsætter: ”Det er en stor fordel for os at være med allerede i projekteringsfasen, hvor vi sammen med forsyning og entreprenør afdækker betydende faktorer. Ud over designmuligheder spiller såvel installationstid som vedligeholdelse også ind på valg af kassette. Bl.a. fordi Q-Bic Plus er en tovejs kassette med et åbent søjledesign, behøver man kun reelt kun én adgang til bassinet”, udtaler Michael Schougaard afslutningsvist.

Kontakt

Hvis du vil høre mere om de løsninger, Wavin kan tilbyde inden for afledning af regnvand, er du velkommen til at kontakte os på 8696 2000.