Hvordan building information modelling hjælper os på vej mod fremtidssikrede byer

23. marts 2021

Bedre bygning med BIM

Hele vores verden blev vendt på hovedet sidste år. Mange mennesker kan se, at vi skal gøre det bedre – Covid-19 har medført en fornemmelse af, at det haster. Vi har lært en meget vigtig lektie i løbet af dette absurde år. Selvom de negative sider ved menneskeheden har haft alvorlige følger for vores miljø, kan vi træffe foranstaltninger for at påvirke denne planets fremtid positivt. Vores handlinger har øjeblikkelig virkning. I mange byer så vi et fald i luftforurening. Ren himmel i storbyer i Kina. Vandet i Venedig klarede op lige foran vores øjne. Hvem ønsker at gå tilbage til business as usual, når vi ved, at vi kan gøre det bedre? Det er tid til at lade den bæredygtige vækst gå forrest og prioritere fremtiden frem for nutiden. Gennem årene har BIM (Building Information Modeling) givet os hos Wavin mulighed for at tage store spring fremad med hensyn til ren, effektiv og bæredygtig bygningseffektivitet. Her kan du se hvordan.  

Alle for én og én for alle

BIM er en proces, hvor hele livscyklussen for et projekt designes og dokumenteres vha. BIM-software. Med BIM kan du designe en 100 % digital repræsentation af et byggeprojekts fysiske og funktionelle kendetegn, før det bygges. Tag ikke fejl, BIM er meget mere end 3D-modelleringssoftware. Selvfølgelig giver det dig mulighed for at eksperimentere med forskellige designs, men når bygningen er færdig, giver det også mulighed for dataanalyse og vedligeholdelse.  Derudover forsynes du med værktøjer, som gør det lettere for alle involverede parter i alle faser af et byggeprojekt. Lige fra elektrikeren til blikkenslageren og arkitekten, med gensidig respekt for hinandens knowhow, så arbejder de alle i dette ene fælles miljø, og de tilføjer hver deres ekspertise. Når du arbejder med BIM, skaber du et solidt grundlag for at tage beslutninger i et projekts samlede livscyklus. 

Den perfekte buket

I dag er der mange typer BIM software til rådighed, og Wavin har skabt en buket af de mest almindelige BIM-værktøjer og -programmer, som findes. Vi kalder denne pakke for "Revit", og den er velegnet både til bygninger og til infrastruktur såsom veje og broer mv. Brug af BIM til infrastruktur er mere nødvendigt end nogensinde før, fordi efterhånden som borgerne bliver mere miljøbevidste, vil de have indflydelse på deres boligområde. Udstyr og vedligeholdelse er i stigende grad en del af den samlede indkøbskontrakt. Infrastruktur kræver en softwareløsning, der forbinder alle parter i denne proces.

Ingen papirpolitik

Så hvad gør BIM mere bæredygtig? Faktisk muliggør brugen af BIM omkostningseffektive, affaldsbevidste og mere miljøvenlige fremgangsmåder i hver fase af en bygnings livscyklus. Lad os se nærmere på det.

  1. Design: en BIM-designmodel i 3D giver mulighed for at visualisere et design, som alle interessenter derefter kan interagere med. Dette tydeliggør designerens intentioner i de tidlige designfaser, og det gør det muligt for interessenter at foreslå ændringer, der kan forbedre resultatet af projektet og muligvis forhindre behovet for ændringer undervejs. BIM giver os mulighed for at tænke endnu flere skridt fremad, fordi vi med digitalt design og visualisering kan forudsige, hvad der vil påvirke en bygning. For eksempel miljømæssige og visuelle faktorer, der kan påvirke et projekt. Derved kan bekymringer hos offentligheden og særlige interessegrupper håndteres på et tidligt tidspunkt.
  2. Bygning:  Med BIM bevæger vi os hurtigt mod 100 % papirløse byggepladser. 80 % af de nordiske lande har allerede konsolideret BIM-praksis. Så kan de arbejde hen imod mere intelligent informationsdeling og gøre byggesektoren mere bæredygtig som helhed. Når designet er 100 % nøjagtigt, vil muligheden for præfabrikation eliminere mange risici på stedet og flere miljøpåvirkninger. Som følge af implementeringen af BIM kan en byggeplads producere mindre affald og yderligere minimere påvirkningen af miljøet. Dette gennemføres ved færre leveringer til stedet og mindre affaldsfjernelse fra stedet. Behovet for mindre transport resulterer i et mindre brændstofforbrug, der kan give op til 50 % mindre emission.
  3. Vedligeholdelse:BIM tilbyder forskellige former for detaljerede oplysninger, der er nyttige til vedligeholdelse af en bygning i hele dens livscyklus. En større reparations- og udskiftningsindsats optimeres af de opdaterede oplysninger, som er tilgængelige via BIM. Alle aktivers levetid er altid synlig, og indsatsen kan planlægges i forvejen. Det kan minimere omkostninger og besvær. BIM tillader konstant overvågning og registrering af aktivets ydeevne, hvilket gør processen mere tidseffektiv. Og med viden om, præcis hvor alle pumper og rør er placeret, er det ikke længere nødvendigt at vælte vægge for at tjekke fundamentet. BIM er der lige fra byggeri over drift til nedrivning.

BIM i aktion

Netop nu er vores team i færd med at færdiggøre konstruktionen af Palmerola International, en helt ny lufthavn beliggende i Comayagua-dalen midt i Honduras.

Lufthavnen ligger midt i hovedstaden omgivet af bjerge og påvirkes af orkaner og tropiske storme, der passerer og oversvømmer landingsbanen og terminalbygningerne. For at forhindre dette i at ske har vi installeret et effektivt omdirigerende regnvandssystem kaldet QuickStream QuickStream. Det var oprindeligt en tagafløbsløsning, men faktisk også meget velegnet til store overfladearealer såsom lufthavnsbaner.

Projektet var en ægte samarbejdsindsats understøttet af BIM, der gjorde det muligt for et team af globale produktchefer, tekniske ingeniører og det kommercielle team hos Wavin Honduras at arbejde sammen

Teknisk arkitekt Joel Guzman: "Projektets udvikling har været problemfri og rettidig takket være BIM. Det er fantastisk, når de forskellige produktsystemer bruger den samme bygningsmodelleringsmetode."

Palmerolas hovedentreprenør har oplevet en besparelse på 30 % i installationstid, nøjagtige materialelister og effektiv interaktion mellem specialer takket være anvendelse af BIM. Palmerola bliver den største lufthavn for international trafik i Honduras.

Fremtiden for BIM

Når man ser fremad, er BIM nødt til fortsat at blive mere effektiv. Der ligger nye muligheder i scripting og brug af kunstig intelligens på lavt niveau til at "kode" designs. Selvom der stadig er brug for et menneske til at lave programmeringen, er dette allerede en meget mere tidseffektiv metode end traditionel design. KI på højere niveau kan endda få computeren til at skabe designet helt af sig selv, og selvom det er interessant, er dette sværere for os at reparere og ændre undervejs. Det vil sandsynligvis tage KI et par år at nå det nødvendige niveau og samtidig skabe nye udfordringer undervejs. Vi arbejder hen imod bedre bygningseffektivitet her. Igangværende arbejde.

Vil du vide mere om Wavins BIM Revit-pakker? Klik her.