Bedre sanitet og hygiejne

Vores forældede kloaksystemer er overbebyrdede af urbanisering og befolkningstilvækst, og det bringer vores sundhed og sikkerhed i fare. Vandværker skal sikre, at kloaksystemer kan bevare deres ydeevne i det lange løb. Vores byer har brug for varige løsninger for sanitet med færre lækager, mindre tilstopning og bedre overvågning af sundhedsrisici. Vores fremtid afhænger af det.

40%

af verdens befolkning mangler tilstrækkelig sanitet – det er 2,6 milliarder mennesker!

80%

af alt spildevand på verdensplan frigives til miljøet ubehandlet

$200

Der er brug for 200 milliarder dollars om året for at erstatte gamle kloaknet i industrilande

Vores perspektiv

Ikke mere business as usual
Kloakdesign og reparation har en tendens til at være traditionel og reaktionær. Og hvis man ser på de samlede omkostninger ved massive investeringer og forstyrrelser i byens infrastruktur er det forståeligt. Alligevel kan vi ikke blive ved med at bruge de samme kortsigtede løsninger. Der er brug for nytænkning, så vi ved at kombinere de rigtige beslutninger kan sikre en renere og sundere fremtid.

Moderne hovedpiner
Urbaniseringen medfører et øget pres på vores kloaksystemer med vådservietter, toiletpapiralternativer og andre ting, der ikke er designet til kloakker, og som skylles ned i toilettet. Sammen med gigantiske klumper af olie og fedt tilstopper disse genstande vores kloakker og forårsager funktionsfejl i pumper og bevægelige dele. En bedre anvendelse af teknologier såsom overvågning og forebyggende vedligehold kan bedre forhindre blokeringer.

Hvordan træffer man de rigtige beslutninger?
Den samlede alder af vores kloaksystemer tilføjer en ekstra risiko for at forurene vores grundvand pga. utætte og eroderende rør, så det bliver en enorm opgave at reparere omkostningseffektivt. Her efterlyses et mere holdbart alternativ til traditionel rørføring.

Nye plastløsninger er mere fleksible og mindre tilbøjelige til at gå i stykker og lække – og de kan samtidig formes og foldes, så de passer ind i eksisterende rør, uden at hele områder af en by skal graves op."

Intelligent spildevandshåndtering i realtid er af afgørende betydning for forebyggelsen af sundheds- og sikkerhedsrisici, og det omfatter overvågning af vandstande for at forhindre forurening og dyre kloakoverløb, identifikation af ætsende gasser, før de beskadiger infrastrukturen, identifikation af pumpesvigt samt lokalisering af andre nødsituationer ved pumpeanlæg og andre steder.
Ariel Stern , Administrerende direktør og medstifter af Ayyeka Technologies
 

Bedre sanitets- og hygiejneløsninger