Opbygning af bedre og modstandsdygtige byer

I takt med, at vores byer vokser og skal håndtere virkningerne af klimaforandringerne, skal vores løsninger være smartere og bedre forbundet for at løse de fem store udfordringer inden for klimaændring:

Oversvømmelser, tørke, varmestress, udtømning af grundvandet og forurening af overfladevand

Vi kan ikke gøre det alene. Derfor arbejder vi tæt sammen med byplanlæggere, arkitekter, ingeniører og mange andre.

Vores perspektiv

Bekæmpelse af de fem udfordringer ved klimaforandringerne i byerne

I fremtiden vil varige løsninger til håndtering af regnvand ikke kun handle om effektiv bortskaffelse af regnvand. Opbevaring og genbrug af vand i tørre perioder og levering til det stigende vandbehov forårsaget af urbanisering vil være nøglen til, at grønnere byer trives.

Små tiltag kan gøre en stor forskel

Muliggør genbrug af regnvand

For at forhindre oversvømmelse er det i de fleste lande påkrævet ved lov, at regnvandstanke i øjeblikket ligger tomme 95% af tiden, og hvor størstedelen af vandet bliver frigivet til kloaksystemet efter kraftig regn. Hvis vi brugte den tilgængelige teknologi, vi kender i dag, kan vi genbruge vandet til at opretholde grønne områder og filtrere det tilbage til vores grundvand for at undgå udtømning.

Undgå overløb i kloakker under kraftige rengskyl

Digitale værktøjer som sensorer, der muliggør forudsigelse af vedligeholdelse, og forbedret produktdesign kan beskytte byens kloaksystemer fra at svigte på grund af tilstopning. Sensorer kan overvåge og sikre, at rengøring udføres, kun når det er nødvendigt - hvilket sparer byen omkostninger og ressourcer. Mens vejbrønde med funktioner som filter mm. kan beskytte kloakkerne fra tilstopning på grund af snavs.

Beskyttelse af træer

Nu mere end nogensinde har vores byer brug for træer for at skabe skygge, modstå varmestress og give os komfort. Og med øget tung trafik, stress og flere asfalterede områder står vores træer over for vanskelige forhold. Vi kan hjælpe gennem enkle løsninger som en TreeTank, der forsyner træernes rødder med sunde vækstvilkår og opsamler vand i tørre perioder.

De mennesker, der får det til at ske

Bæredygtighedspionerer som Sacha Stolp, direktør for Innovation for Future-Proof Assets Program i Amsterdam, fører an i korstoget for mere klimaparate byer. Et område ad gangen. By for by.

"Vi er nødt til at fremtidssikre vores aktiver og skabe nye standarder. I den proces stiller jeg spørgsmålet: Hvordan bygger jeg varige løsninger - på trods af forhold som urbanisering, mangel på råstoffer, klimaforandringer, digitalisering? Det hele ligger inden for min egen tid! Jeg laver ting, der skal holde i 30 år, og om 30 år skriver vi 2050! Til den tid er verden en helt anden, hvor vi tilpasser os klimaet, cirkulære, CO2-neutrale, fremtidssikrede, kloge."

Læs hele artiklen her

Vi vil skabe bedre løsninger

Tree Tank

Klima-parate byer er grønne byer

Vores nye Q-Bic Plus Tree Tank-løsning lader bytræerne ånde frit og forhindrer rødderne i at beskadige veje. Det gør den ved at skabe ideelle omstændigheder for rodvækst med de nødvendige mineraler, vand og luft.


Læs mere om TreeTank her

Stormharvester

Intelligent sensorteknologi til regnvandshåndtering

Wavin Q-Bic Plus regnvandsbassiner kombineret med StormHarvester-systemet har smart teknologi til at optimere genbrug af regnvand og forhindre oversvømmelse på grund af kraftig regn. Dette gennembrudssystem giver dig mulighed for at bruge bassinet til forsinkelse til genanvendelse af vand hele tiden og som infiltrationstank i enhver jordtilstand.


Læs om Stormharvester her