De stigende mængder nedbør udfordrer vores måde at designe byer på.

Vi har samlet en masse viden om, hvilke udfordringer, vi står overfor og hvilke løsninger, vi kan tænke ind i fremtidssikrede og klimaparate byer.

Byplanlægning, bæredygtigt byggeri, regnvand og klimaforandringer er alle højaktuelle emner i vores branche.

Vi debatterer og deler inspiration - og kommer med vores bud på løsninger til håndteringen af klimaforandringerne og de stigende mængder regnvand.