Telekom

Selvom trådløse netværk i stigende grad vinder indpas, er efterspørgslen efter højtydende datakabelnetværk fortsat massiv. Effektive kabelrør beskytter kablerne og gør det lettere at udvide netværket, hvilket reducerer både omkostninger og besvær ved ændringer.

Rørsystemer

Når du skal installere glasfiberkabler indendørs, har du behov for en tilpasningsvenlig netværksinfrastruktur. Det er også afgørende, at alle krav i brandsikkerhedsreglerne opfyldes.

Læs mere

Access

Tilslutning af den sidste kilometer kabel til telefon- eller kabel-tv-abonnenten skal kunne udføres hurtigt, effektivt og omkostningseffektivt. Veldesignede kabelrør dækker det aktuelle behov og giver dig en fremtidssikret løsning.

Læs mere

Backbone

Det kabelrør, du vælger til dit backbone, skal gøre det muligt at tilkoble kablets hovednode til lokale undernoder på en sikker, effektiv og omkostningseffektiv måde. Det skal også leve op til de krav, de lokale forhold stiller.

Læs mere