Regnvand

Klimaforandringer medfører kraftige regnskyl. Det betyder øget risiko for oversvømmelser i eksempelvis byområder. Effektiv håndtering af overskydende regnvand giver et løft til bæredygtigheden. Samtidig mindskes risikoen for skader på bygninger og infrastruktur samt trusler mod den offentlige sundhed.

Opsamling

Til opsamling og effektiv bortledning af regn- og tagvand tilbyder Wavin et udvalg og fleksibelt program af brønde og tilbehør.

Læs mere

Rensning

Myndighederne kræver stadig oftere, at forurenende stoffer fjernes fra det opsamlede regnvand, før det bortledes. Forurenende stoffer omfatter olie, sand og slam samt tungmetaller. Wavin kan give dig både ekspertrådgivning og de løsninger, der sikrer opfyldelse af alle krav i love og standarder.

Læs mere

Transport og dræning

Et komplet system til regnvandshåndtering skal kunne dræne og transportere overskydende vand væk, uanset mængde eller flow. Med Wavins rør og tilslutningskomponenter kan du optimere dræning og transport af regnvand, så du opfylder de strengeste krav.

Læs mere

Genbrug

Rør fra Wavin til genbrug af regnvand, også kaldet sekundavand. Kan efterfølgende anvendes til toiletter, vaskemaskiner og havevanding eller lignende.

Læs mere

Forsinkelse og infiltration

Hvis du kan håndtere spidsbelastninger under et regnskyl, kan du mindske risikoen for skader forårsaget af oversvømmelser. Vores forsinkelsesløsninger giver dig fuld kontrol over bortledning af regnvand. Infiltration sikrer langsom bortledning til den omgivende jord. Kombinationen af forsinkelse og infiltration udvider mulighederne for at håndtere også større regnhændelser.

Læs mere