Bedre sanitet og hygejne

Vores forældede kloaksystemer er overvældet af urbanisering og befolkningstilvækst, hvilket bringer vores sundhed og sikkerhed i fare.

Vores byer har brug for varige løsninger til sanitet med færre lækager, mindre tilstopning og bedre overvågning af sundhedsrisikoen. Vores fremtid afhænger af den.

Vores perspektiv

Ikke mere business as usual

Kloakdesign og reparation har tendens til at være traditionel og reaktionær.  Og med de samlede omkostninger ved massive investeringer og forstyrrelse af byens infrastruktur er det forståeligt. Alligevel kan vi ikke fortsætte med at bruge de samme kortsigtede løsninger. Der er brug for nytænkning.

Moderne hovedpiner 

Urbanisering forårsager øget pres på vores kloaksystemer med vådservietter, alternativer til toiletpapir og andre genstande, der ikke er beregnet til at ende i kloakkerne. Disse elementer, sammen med gigantiske propper af olie og fedt, forårsager tilstopning af kloakkerne og giver funktionsfejl på pumper og bevægelige dele. Bedre udnyttelse af teknologier, såsom overvågning og prædiktiv vedligeholdelse, giver bedre mulighed for at forhindre tilstopningerne. 

Lad os give kloakkerne nyt liv

Den samlede alder af vores kloaksystemer øger risikoen for forurening af vores grundvand på grund af utætte og eroderende rør. Det gør det til en enorm forpligtelse at løse på en omkostningseffektiv måde. Her er der brug for et varigt alternativ til traditionel rørledning.
 
Nye plastløsninger er mere fleksible og mindre tilbøjelige til at bryde og lække – samtidig med, at de kan formes og foldes til at passe ind i eksisterende rør uden at grave hele områder i byerne op. Men at ændre det traditionelle tankesæt om rør kræver et skift blandt mange interessenter. For at bygge den næste generation af kloakker er vi nødt til at ændre vores politikker og negative opfattelser omkring plast og give en større forståelse af, hvor plast kan tilbyde bedre værdi gennem forbedret uddannelse og ressourcer.

De mennesker, der får det til at ske

Fremsynede mennesker som Ariel Stern, administrerende direktør og medstifter af Ayyeka Technologies i Israel, tilbyder næste generations IoT- og fjernovervågningsløsninger, der muliggør oprettelse af cybersikre, smarte infrastrukturnetværk - for at hjælpe med at afbøde udfordringer som spildevandsadministration.

"Kritisk til forebyggelse af folkesundheds- og sikkerhedsrisici, intelligent, realtids spildevandshåndtering inkluderer overvågning af vandniveauer for at forhindre forurening og dyre kloakoverløb, identificere tilstedeværelsen af ætsende gasser, før de beskadiger infrastrukturen, identificere pumpefejl og lokalisere andre nødsituationer i liftstationer og andre steder."

Læs hele artiklen her

Bedre sanitet og hygejne

Fordele og ulemper ved at adskille regnvand fra kloakkerne

Begrebet renovering og adskillelse af kloaksystemet er et vigtigt diskussionspunkt i den overordnede samtale om, hvordan klimaforandringer påvirker den måde, kommuner og virksomheder / husejere håndterer udfordringerne ved overdreven nedbør og oversvømmelse. Så lad os holde gang dialogen.  Læs hele artiklen