Beregningsprogrammer

Her kan du helt uforpligtende og gratis benytte vores række af beregningsprogrammer, der kan gøre det lidt nemmere for dig at udføre dit beregningsarbejde.

Rigtig god fornøjelse med beregningerne..

VA-Programmer

Multiflex brøndkonfiguration

Wavin Multiflex afløbsbrønde, sandfangsbrønde og servicebrønde efter dine specielle mål og med tilslutninger efter dit eget valg.

OBS! Vær opmærksom på at dette program kræver nyeste version af Microsoft Silverlight, som

kan downloades ved at klikker her.

Klik her for at åbne programmet...

Colebrook White - Vandføring/tryktab

Wavin Multiflex afløbsbrønde, sandfangsbrønde og servicebrønde efter dine specielle mål og med tilslutninger efter dit eget valg.

Beregn vandføring/tryktab i vandledninger eller hel- og halvfyldte ledninger.

Klik her for at åbne programmet...

Udstrømning gennem hul

Program til udregning af reguleringsbrønde med indbygget drosselspjæld, som anvendes til at udjævne regnvandsstrømme fra eks.vis regnvandsmagasiner.

Klik her for at åbne programmet...

Volumen og opholdstid i rør

Program du kan bruge til enten at beregne volumen af en given rørdimension/længde - eller beregne dimension ud fra et ønsket volumen.

Klik her for at åbne programmet...

Beregningsmodel for jorddækning

Program til beregning af deformation og buckling ved forskellige rør- og jordtyper.

Klik her for at åbne programmet...

Beregning af nedsivning

Program der udregner anbefalet dimension af nedsivningsanlæg for regn- eller spildevand.

OBS! Vær opmærksom på at dette program kræver nyeste version af Microsoft Silverlight, som

kan downloades ved at klikke her.

Klik her for at åbne programmet...

Dimensionering af olie-/benzin- og fedtudskillere

Programmet beregner hvilken dimension af udskiller der er korrekt, og kommer med forslag til produkter der opfylder behovet. 

Klik her for at åbne programmet...

VVS-Programmer

Tryktabsberegning

Tryktabskurver for pex og alupex-rør. Der er også mulighed for at se hastighedskurver.

Klik her for at åbne programmet...

Volumen og opholdstid i rør

Program du kan bruge til enten at beregne volumen af en given rørdimension/længde - eller beregne dimension ud fra et ønsket volumen.

Klik her for at åbne programmet...