Ny form på overløbskant til vejbede

Aarhus Vand laver løbende mange projekter, der skal være med til at ruste Aarhus mod oversvømmelser på grund af klimforandringerne. Fremskrivelser melder om op mod 30 % kraftigere nedbør i fremtiden – og det er de nedbørsmængder, Aarhus Vand forbereder byen på.

Regnvand og vejbede i Åbyhøj

Til det formål anlægger man blandt andet vejbede, der kan bruges til håndtering af de øgede mængder af regnvand. Vejvandet, der lægger sig på kørebanen, skal ledes væk fra vejbanerne, filtreres og føres væk. 

I Åbyhøj har Aarhus Vand således anlagt en række vejbede, der både fungerer som vejchikaner og bringer grønne områder ind i byen. Vejene i området har en hældning på ca. 30 promille, hvorfor det er nødvendigt at opdele vejbedet, for at udnytte det fulde volumen i det. Desuden er det afgørende, at vejbedet har flere overløb, der fordeler regnvandet, så det ikke løber i én samlet bane.

Til det formål har Wavin, Aarhus Vand og Aarlseff udviklet en plade i PE-materiale - et plastmateriale, der både er robust, nemt at arbejde i for plastmageren og let at håndtere for entreprenøren. Desuden er PE’en valgt fremfor stål og træ på grund af dets korrosionsbestandighed og pris. 

Bølger gjorde forskellen

Normalt bruger man v-formede kanter på sådanne overløbskanter, men de stoppede til af blandt andet løvfald, viste de første installationer. Vi reviderede designet og skar bølger på overløbskanten, hvilket bevirkede, at vandet både fordelte sig som det var tiltænkt og tog skidtet med ud over kanten, så det ikke stopper til.  Regnvandet i vejbedene siver langsomt ned igennem den særlige filtermuld, der er afgørende for rensningen af regnvandet, idet tungmetaller mm. filtreres bort og herefter opsamles i regnvandskassetter, hvor det kan ledes videre ind i kommunens system.

Erfaringerne med overløbskanterne med bølgeformen har vist sig at være yderst anvendelige, hvorfor pladen sættes i produktion og kan bruges i flere LAR-anlæg, hvilket vidner om, at samarbejdet omkring udviklingen har været afgørende – ’Vi har været glade for, at Wavin har været med til at lave nogle prototyper i denne udviklende proces, så vi har kunne finde frem til en rigtige model til de kommende vejbede i resten af Åbyhøj’ fortæller Klaus Wilhelmsen fra Aarsleff. 

 

Kilde: https://www.edf.org/climate/why-fighting-climate-change-so-urgent