23. maj 2014

Wavins gravitationstank i lav model ændrer udseende

Den nye gravitationstank har ændret udseende – og indhold. Den nye tank har en volumen på hele 2300 L og lever op til de krav, som minirensningsproducenterne stiller til fortanken inden deres anlæg.

Den synlige ændring er, at tanken er udstyret med et ’periskop’. Det betyder, at indløbet er blevet hævet med 15 cm. Derudover er skillepladerne og udløbet hævet tilsvarende, så de lovgivningsmæssige krav i Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1587 af 15.12.2010 fortsat opfyldes. Endelig sænker den nye tank udledningstallene mærkbart, jfr. Test af Teknologisk Institut
- (Se www.teknologisk.dk/godkendte-bundfaeldningstanke).

Gravitationstank 2014 sælges på eksisterende varenummer og DB nummer. VVs nummeret er ændret.

PE-3-kammertank uden tilbehør, model 2014 VVS DB nr. 223271264; 1460704

Har du spørgsmål til den nye gravitationstank, kan du kontakte Teknisk Salgssupport
på tlf. 86 96 20 00.