17. januar 2018

Hvad er forskellen på grå og rødbrune plastrør?Vores tekniske afdeling
bliver ofte spurgt: Hvad er – ud over farven - forskellen på grå og rødbrune plastrør?
Kan jeg bruge dem begge vilkårligt i mit byggeprojekt?Her er svaret helt enkelt Nej. Plastrørs farve angiver i Danmark pr. tradition rørets anvendelsesområde i byggeprojektet. En tommelfingerregel siger, at rødbrune rør anvendes nedgravet i jorden uden for bygningen eller støbt ind i gulvet under bygningen. Grå rør anvendes inden for i bygningen, både synligt og ikke-synligt.

Vær her opmærksom på, at farven på rør - rødbrune og grå - udelukkende bunder i traditioner og anbefalinger, og farverne er derfor ikke direkte sammenlignelig med andre producenters rør i Danmark og på andre europæiske markeder.

Se efter mærket

Og det er kun en tommelfingerregel. Både de rødbrune og grå rør produceres efter europæiske standarder, der gør dem egnet til et helt specifikt formål. Rørene påtegnes et mærke, der angiver anvendelsesområdet.

Så for at være helt sikker på korrekt anvendelse af enten rødbrune eller grå rør, skal man kigge på rørenes mærkning.

Anvendelsesområderne er inddelt i følgende kategorier:

  • B for Building
  • U for Underground
  • BD for Building Dual
  • UD for Underground Dual

Grå rør er mærket med B og med BD, og rødbrune rør er mærket med U eller UD.

Her er det vigtigt at understrege, at Wavin inden for kategorien B og BD også producerer hvide og sorte rør, og at Wavin eksempelvis ikke producerer rødbrune rør til alle formål beskrevet her. Undersøg derfor altid din rørleverandørs produktprogram, så du er sikker på at kunne få leveret de rigtige rør til formålet.

B anvendes på rør, der er designet for anvendelse inden for i bygninger, hvor de ikke er jorddækkede.

U anvendes på rør, der designet til brug i jord 1 m og mere fra bygningsfundamentet.

Da der i området inden for 1 m fra fundamentet i bygningen både inde og ude forventes en kombination af høje temperaturer og jordbelastning, har man indført tillægskrav til både B og U rør. Dette har resulteret i et D for Dual. BD og UD har altså et udvidet anvendelsesområde og er, ud over ovenstående, også designet til anvendelse i jord inden for og indtil 1 m uden for fra bygningens fundament.

Så rørenes farve er pr. tradition i Danmark en indikation for anvendelsesområdet, men ikke en entydig specifikation. Det er betegnelsen B, U, BD og UD der er afgørende.[1]


[1] Kilde: Teknologisk Institut: Kloaktuelt nr. 127, september 2008, Kloaktuelt nr. 156, juni 2014
X
Wavin benytter sig cookies for at forbedre din oplevelse på siden
Accepter