IDA og Wavin: Klimatilpasning på Peter Bangsvej

Et spændende fyraftensmøde, hvor klimatilpasning på Frederiksberg er på programmet. Her får du muligheden for at kigge ned i det utildækkede regnvandsbassin og få et indblik i et klimatilpasningsprojekt både over og under jorden.

21 aug 2019 kl. 17.00 / Ved Muncks skurvogne ud for Peter Bangsvej 44

Frederiksberg vil være klimaby og er lige nu midt i en storstilet plan, der skal sikre byen mod oversvømmelser og gøre byen grønnere og mere modstandsdygtig overfor skybrud.

På dette fyraftensmøde inviteres du på en tur til projektet Peter Bangsvej, hvor der anlægges to lange, lukkede bassiner under jorden, et i hver side af vejen, som tilsammen kan opbevare 2.400 m3 regnvand. Grønne bede med græs og urter og 29 nye træer mellem cykelsti og vejen vil bidrage til biodiversiteten i området og fungere som afvandingskanal for fortov og cykelsti.

Mødet afholdes af IDA og arrangeres i et samarbejde Wavin og  Entreprenør Munck. Wavin afslutter med en præsentation af nye produkter og klimatilpasningsprojekter.

Her kan du se programmet og tilmelde dig