Spildevand

Transport af spildevand fra husholdninger, erhverv og industri til rensningsanlæg kræver pålidelige og holdbare systemer. Du skal både sikre den menneskelige sundhed og miljøet – og det inden for et acceptabelt udgiftsniveau.

Tryk

Når spildevandet ikke kan gravitere til renseanlægget, skal det pumpes. Wavins PE-trykafløbssystemer er løsningen.

Læs mere

Gravitation

Almindelig gravitation er den mest almindelige måde at transportere spildevand på. Wavin tilbyder et komplet sortiment af uPVC- og PP-rør, glatte rør og profilrør samt tilhørende fittings til transport af spildevand via faldtilførsel.

Læs mere

Inspektion

For at sikre lang levetid og høj ydeevne skal du kunne inspicere og vedligeholde dine systemer til transport af spildevand. Wavin tilbyder et bredt udvalg af inspektionsbrønde, som giver sikker og nem adgang.

Læs mere

Behandling og rensning

Der kan være behov for andre løsninger end traditionel afledning for at håndtere spildevand. Der er ofte krav til behandling eller rensning af spildevand som indeholder olie, fedt eller partikler inden tilledning til kloaksystemet.

Læs mere