Lugtlås

I ethvert afløbssystem skal der monteres en lugtlås for at forhindre lugt fra afløbssystemet i at trænge ind i huset.