Správa městské dešťové vody

Řešení pro dešťovou vodu jsou nezbytná, pokud chceme vybudovat města odolná proti rozmarům počasí. Je nutné, aby se zapojila celá řada lidí a společně navrhla a vybrala systémy, které zvládnou odvádění vody, čištění, zasakování a v případě potřeby i řízené vypouštění.

Připojit se k projektu Spotlight!

Přečtěte si aktuální témata o vlivech klimatických změn na správu městkých dešťových vod 

Průzkum mezi starosty českých obcí

Škody způsobené lokálními povodněmi nebo bouřkami dosahují stovek milionů korun ročně. Průzkum mezi starosty českých měst ukázal, že 57 % z nich považuje investice do odpadní sítě za urgentní, 68 % již do moderní dešťové kanalizace investuje. Průzkumu se zúčastnilo více než 100 českých měst nad 8.000 obyvatel. Více o průzkumu

Urbanizace, vodní koloběh a klimatická změna

Přečtěte si zajímavý článek o tom, jak urbanizace mění lokální koloběh vody a jak to umocňuje klimatická změna. Jaký vliv to může mít na kvalitu životního prostředí ve městech? Číst článek

Blog: Kapacita uličních vpustí, kapacita stokové sítě

Uliční vpust spojuje povrch města (zpravidla uliční prostor) a stokovou síť. Je prvním objektem, který při nedostatečné kapacitě (hltnosti) může zamezit bezpečnému odvedení dešťového odtoku z městského povrchu a být příčinou lokální záplavy. Číst blog

Jak změnit přístup k dešťové vodě ve městě

Od přelomu 60. a 70. let 20. století se ve světě mění vnímání úlohy dešťové vody ve městech. Postupně se ustupuje od co nejrychlejšího odvedení dešťové vody stokovou sítí a začíná se uplatňovat princip jejího zadržení a využití v městském prostoru, případně alespoň zpomalení jejího odtoku. Číst článek

Blog: Znečištění srážkových vod


V případě vsakování srážkových vod či jejich odvádění do povrchových vod může významnější znečištění srážkového odtoku znamenat potřebu různě sofistikovaného předčištění.
Co patří mezi typické znečišťujicí látky? Číst blog

Článek: Vsakování srážkových vod

Vsakování je dle současného právního rámce (Vyhláška č. 501/2006 Sb.) prioritním způsobem hospodaření se srážkovými vodami. Co to v praxi zmanemá? Vsakování tak musí být vždy prověřeno jako první možnost odvodnění stavby. A co dělat v případě, kdy je vsakování prokazatelně vyloučeno? Číst článek

Článek: Výpar srážkových vod

Vegetační střechy dokáží vypařit až 80% srážkové vody, která na ně dopadne. Ale nejen proto jsou zelené střecchy pro hospodaření s dešťovými vodami užitečné.

  

Číst článek

Blog: Dešťová voda a zdravotní rizika

Využívání dešťové vody v budovách je řešení, které pomáhá s ochranou vodních zdrojů, protože nahrazuje část spotřeby vody pitné. Přestože ale dešťovou vodu jímáme z nejméně znečištěných povrchů, zpravidla střech, stále obsahuje určité množství znečištění. Vzniká tedy při jejím použití v domácnosti zdravotní riziko? Číst blog

Blog: Regulace odtoku aneb když nejde vsakovat, vypařovat či využívat

Co dělat v případech, kdy dešťovou vodu nemůžeme vrátit do lokálního vodního koloběhu a nemáme možnost ji využít? Řešením může být alespoň zpomalení jejího odtoku před zaústěním do vodního toku či jednotné kanalizace. Číst blog

Co se stane, když prší moc

Jak bezpečně odvést vodu, přijde-li větší déšť a jednotlivé objekty hospodaření se srážkovou vodu takové množství vody nedokáží pojmout? Číst blog

Inspirujte se!

Připojte se k projektu Wavin Spotlight a připravme společně města na budoucnout. 

Registrujte seRegistrujte se
Spotlight-CTA-chci-byt-clenem

Kanalizační sítě

Řekněte stop problémům z přívalových dešťů. Sledujte aktuální novinky o stavu kanalizačních sítí v ČR a zjistěte, jak hospodařit s dešťovou vodou.

Chci vědět víceChci vědět více
Spotlight kanalizační sítě - kanalizace

Brožura Zmírnění dopadů přívalových dešťů

Stáhnout brožuruStáhnout brožuru
Brožura- Správa dešťové vody ve městech

Podívejte se na realizované projekty

Efektivní odvodnění nového areálu v Ostravě

Více o projektuVíce o projektu
Efektivní odvodnění nového areálu v Ostravě

Sucho nutí obce stavět suchovody

Suchovod v moravskoslezské obci Píšť

Více o projektuVíce o projektu
Sucho nutí obce stavět suchovody

Zaregistrujte se a získejte inspiraci!

Připojte se k nám a vytvořme společně bezpečná města, jelikož současný stav kanalizačních sítí a systému pro hospodaření s dešťovou vodou nám není lhostejný. Získejte nejnovější zprávy nebo reference a sdílejte znalosti s odbornou veřejností díky Wavin Spotlight.

Odškrtnutím políčka "Zasílat informace o kampani Spotlight" souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, a to zejména pro zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek (včetně novinek o společnosti, o produktech Wavin /společností ze skupiny Orbia, pozvánek na semináře, informací o soutěžích, slevových a jiných prodejních akcích) emailem, poštou nebo sdělovaných telefonicky. Souhlas uděluji na dobu 10 let s tím, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat, a to buď prostřednictví emailu (info.cz@wavin.com) nebo písemně na adrese společnosti.