Připravte s námi města budoucnosti!

Berou na sebe podobu mimořádných dešťů způsobujících povodně, extrémního sucha přinášejícího vysychání krajiny či omezení funkčnosti kanalizace a uspořádání sítě i pro správu dešťové vody. Řeč je o klimatických změnách a sílící urbanizaci stále častěji ovlivňující naše životy.

Přívalové deště se stávají běžnou realitou. Současné kanalizační sítě a infrastruktura nejsou v mnoha obcích dostatečné, a tak dešťová voda často způsobuje záplavy, poškození potrubí a řadu dalších problémů a škod. Městská kanalizace a její stav se tedy dostává do popředí zájmu municipalit. Dešťová kanalizace potřebuje modernizaci, aby byla připravena na důsledky urbanizace a klimatických změn. Jaký je stav kanalizace ve vaší obci? Je splašková kanalizace dostatečná? Nepotřebujete zřídit nová napojení kanalizace? Sdílejte s námi vaše náměty a inspirujte se naším řešením....

Představujeme Wavin Spotlight

Ve společnosti Wavin usilujeme o zviditelnění současné situace v oblasti odpadních a dešťových vod. K tomuto účelu jsme spustili projekt s názvem Wavin Spotlight. 
Naším cílem je řešit problémy infrastruktury, kterým naše společnost čelí, a diskutovat o možných řešeních, aby byla města připravena na budoucnost.

Průzkum mezi starosty českých měst

Škody způsobené lokálními povodněmi nebo bouřkami dosahují stovek milionů korun ročně. Průzkum mezi starosty českých měst ukázal, že 57 % z nich považuje investice do odpadní sítě za urgentní, 68 % již do moderní dešťové kanalizace investuje. Průzkumu se zúčastnilo více než 100 českých měst nad 8.000 obyvatel. Výsledky průzkumu

Zmírnění dopadu přívalových dešťů

Přívalové deště ohrožují krajinu i lidské společenství, které na ně dosud není dostatečně připraveno.

Zajímá vás tato problematika?

Stáhnout brožuru

Kanalizace ve městech

Fungování kanalizačních systémů závisí na řadě proměnných, například na kvalitě materiálů, dimenzování a sklonech vodních sítí, vnějších faktorech a stáří. Stárnoucí kanalizační infrastruktura spolu s urbanizací a klimatickými změnami znamená, že musíme plánovat pečlivě, abychom zajistili nejlepší výkonnost systémů. Přejít k aktuálním tématům o kanalizačních sítích

Správa městské dešťové vody

Řešení pro dešťovou vodu jsou nezbytná, pokud chceme vybudovat města odolná proti rozmarům počasí. Je nutné, aby se zapojila celá řada lidí a společně navrhla a vybrala systémy, které zvládnou odvádění vody, čištění, zasakování a v případě potřeby i řízené vypouštění. Více o dešťových vodách

Co je ještě centrem pozornosti?

Návrh sítě

Dobře promyšlený návrh sítě je nezbytný k tomu, abychom se vyrovnali s výzvami, které jsou spojené s výkyvy počasí a s urbanizací. Návrh sítě musí zohledňovat posouzení životnosti, dopad na životní prostředí, současné a budoucí zákony a předpisy a také mnoho dalších aspektů.

Více k tématu se dočtete v březnu 2019.

Zaregistrujte se a získejte inspiraci!

Připojte se k nám a vytvořme společně bezpečná města, jelikož současný stav kanalizačních sítí a systému pro hospodaření s dešťovou vodou nám není lhostejný. Získejte nejnovější zprávy nebo reference a sdílejte znalosti s odbornou veřejností díky Wavin Spotlight.