Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies

"Udržíme vaše data v bezpečí, poskytneme vám informace transparentním způsobem a plnou kontrolu"

Toto je Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies (dále jen "Prohlášení) společnosti Wavin B.V., společností založenou v souladu s nizozemskými právními předpisy se sídlem ve Zwolle a registrovanou u obchodní komory pod číslem 05014273 se sídlem Stationsplein 3, 8011 CW Zwolle, Nizozemsko a Wavin Czechia s.r.o., IČO: 27560597, se sídlem Kostelec nad Labem, Rudeč 848, okres Mělník, PSČ 27713, (dále jen „Wavin“, „my“, „naše“ nebo „nás“).

Toto Prohlášení se vztahuje pouze na osobní údaje, které společnost Wavin zpracovává o uživatelích webové stránky https://www.wavin.com/cs-cz a https://online-shop-cz.wavin.com/ (dále jen „Webová stránka“).

Společnost Wavin chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí vašich osobních údajů je pro společnost Wavin prioritou.

Toto prohlášení popisuje účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informuje o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o vašich právech, a to ve vztahu k ochraně osobních údajů, které shromáždíme prostřednictvím Webové stránky.

Tento dokument obsahuje následující informace:

1. Jak shromažďujeme a ukládáme osobní údaje
2. Jak bychom mohli sdílet osobní údaje
3. Jak zajišťujeme vaše údaje
4. Kdy odstraníme vaše údaje (doby uchovávání)
5. Vaše práva
6. Změny
7. Kontaktujte nás

1. Jak shromažďujeme a ukládáme osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoliv informace, které přímo nebo nepřímo identifikují konkrétní osobu. Takové informace například zahrnují vaše jméno, e-mailová adresa a IP adresa vašeho počítače. Vaše osobní údaje používáme pro účely stanovené níže v tomto Prohlášení. Více informací o rozsahu, ve kterém shromažďujeme osobní údaje použitím souborů cookies, naleznete v odstavci H. tohoto Prohlášení.

A. MOJE ÚČTY WAVIN Abyste se mohli přihlásit ke svému Wavin účtu nebo využívat naše online služby, kde můžete získat intuitivní služby, jako jsou personalizované produktové řady, online objednávky, nástroje pro kalkulaci, BIM obsah, e-learning, technické výkresy nebo ceníky, ukládá společnost Wavin vaše uživatelské jméno (ve formě vaší e-mailové adresy), heslo, titul, jméno, příjmení a název společnosti, v některých případech také vaši IP adresu a lokalitu (dodací/ fakturační adresu).

B. KONTAKTNÍ FORMULÁŘE Abychom mohli odpovídat na vaše dotazy či komentáře prostřednictvím online formulářů, můžeme vás požádat o vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno a název společnosti. Právním základem je v daném případě splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

C. NEWSLETTER Pokud jste neodmítli zasílání obchodních sdělení, budeme vám e-mailem zasílat newslettery týkající se výrobků nebo služeb společnosti Wavin nebo společností skupiny Orbia, jejíž jsme součástí. Abychom mohli odběratelům e-mailů s novinkami (newsletterů) zasílat, žádáme vás o vaši e-mailovou adresu a případně jméno, iniciály a titul a dodatečné informace, jako jsou název společnosti nebo funkční klasifikace, abychom vám byli schopni zasílat vhodný obsah.

D. KAMPANĚ NA INTERNETU Abychom naše stálé a potenciální zákazníky motivovali a zůstali s nimi v kontaktu, společnost Wavin často spouští online kampaně. Kromě informací souvisejících s odběrem e-mailů s novinkami vás můžeme požádat o dodatečné informace, jako je adresa, telefonní číslo nebo využití produktů, abychom našim návštěvníkům a uživatelům mohli nabídnout relevantnější obsah a zprávy ohledně cen a pro ostatní účely.

E. SOCIÁLNÍ MÉDIA Prostřednictvím sociálních médií přinášíme náš obsah našemu cílovému publiku, aby s námi mohli zůstat v kontaktu v prostředích, ve kterých jsou tyto cílové skupiny nejaktivnější. Můžeme uchovávat okamžiky připojení nebo chování, jako jsou odpovědi na náš obsah nebo zprávy odeslané na naše účty na sociálních médiích a služby odesílání a příjmu zpráv. Informace o chování na sociálních médiíc hmůže být spojeno s údaji o chováních na webu a v návaznosti na takových informacích můžeme obohatit vaše zkušenosti na naší Webové stránce.

F. ŠKOLÍCÍ CENTRUM WAVIN ACADEMY Za tím účelem, abychom vás zaregistrovali na školení v Akademii společnosti Wavin, můžeme vás požádat o vaše jméno, název společnosti, telefonní číslo a emailovou adresu a zpracovávat je. Právním základem je v daném případě splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

G. ONLINE PRŮZKUMY Pro získání zpětné vazby ohledně našich produktů a služeb můžeme použít online průzkumy. Tyto průzkumy mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, IP adresu. Online průzkumy provádíme na základě našeho oprávněného zájmu pro účely zjišťování vaší spokojenosti s nákupem, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýzy našeho tržního postavení.

H.COOKIES
Společnost Wavin používá technologii “cookie” a jiné podobné technologie, aby shromažďovaladodatečné údaje k používání Webové stránky a vylepšila naše služby.

Co jsou cookies?

Cookie je jednoduchý a malý soubor, který je uložen na vašem zařízení, například pro nabízení základní funkčnosti webové stránky, k zapamatování vašeho nastavení a preferencí a pro statistické účely. V závislosti na jejich vlastnostech a funkcích existují různé druhy cookies, které mohou být uloženy na zařízeních uživatelů po různou dobu: dočasné cookies jsou zrušeny na konci každého prohlížení internetu; trvalé cookies mohou trvat až do určitého dne, který byl přednastaven jejich vlastníkem.

Kromě cookies existuje další digitální technologie k ukládání informací nebo k získání přístupu k informacím uloženým na vašem koncovém zařízení. S těmito technologiemi budeme zacházet stejně jako se soubory cookie a pokud zmíníme cookies v tomto Prohlášení, odkazujeme také na tyto technologie.

Jaký je rozdíl mezi cookies první strany a třetí strany? Rozlišujeme cookies první strany a cookies třetí strany. Slovo „strana“ odkazuje na doménu, jaká je specifikována v cookie: webová stránka, která umísťuje cookie. Cookies první strany jsou ovládané samotnou společností Wavin nebo užívány jménem společnosti Wavin a odkazují na doménu společnosti Wavin. Cookies třetí strany jsou umísťovány třetími stranami a odkazují na jejich doménové jméno. Například: Pokud vložíme filmy z YouTube na naši Webovou stránku, budou umístěny také cookies z domény YouTube. Jaké konkrétní soubory cookies společnost Wavin používá? Na našem webu používáme následující druhy cookies a vysvětlíme účel každého z nich. Abyste změnili vaše nastavení nebo preference, prosím následujte tento odkaz zde.

Vysvětlení druhů cookies

Druh cookie

První / třetí strana

Vysvětlení

Funkční cookies

Cookies první strany

Společnost Wavin používá funkční cookies pro webové stránky, aby vám napomohly nalogovat se na vaše účty, pokud jste se zaregistrovali pro tyto účty nebo pro podávání formulářů.
Společnost Wavin může také umístit cookies, aby napomohly testování změn Webové stránky a zdokonalení pro lepší zkušenosti uživatele.

Analytické cookies

Cookies první a třetí strany

Analytické cookies nám dovolují rozpoznat a počítat počet návštěvníků na naší Webové stránce, vidět, jak se chovají návštěvníci na Webové stránce, a zaznamenávat, který obsah je čten. To nám pomáhá určovat, jak často jsou konkrétní stránky navštěvovány, a určovat nejpopulárnější oblasti naší Webové stránky a/nebo služby. To nám pomáhá zlepšovat Webovou stránku a služby vám nabízené.

Cookies k individualizaci

Cookies první a třetí strany

Vybrané třetí strany mohou umístit sledovací cookies ve vztahu k chování, a to ke sledování individualizovaného chování na webových stránkách společnosti Wavin za účelem vytváření a předkládání lepšího a individualizovanějšího nebo segmentovaného obsahu. Další informace zde

Využívání Wavin Centra preferencí souborů cookies

Poskytujeme Centrum preferencí souborů cookies, které vám umožňuje kontrolovat používání cookies. Přímý odkaz na centrum preferencí souborů cookies naleznete v zápatí každé webové stránky vlastněné společností Wavin.

Vaše nastavení prohlížeče

Další informace týkající se odvolání nebo úpravy nebo vašeho souhlasu, aktivace, deaktivace a vymazání souborů cookies naleznete v pokynech prostřednictvím funkce nápovědy vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nastavíte ve svém prohlížeči deaktivaci cookies, web nemusí fungovat správně a některé služby nebo některé jeho funkce nemusí být k dispozici nebo nebudou fungovat hladce a může být nutné upravit nebo ručně vyplnit některé informace nebo předvolby pokaždé, když navštívíte Webovou stránku.

Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s právními předpisy může společnost Wavin pro použití některých z těchto technologií souborů cookies vyžadovat váš souhlas. Pokud taková situace nastane, požádáme vás o souhlas s použitím souborů cookies při návštěvě webu. Pokud s použitím souborů cookies nesouhlasíte, nebudeme je do vašeho zařízení umísťovat. V takovém případě ovšem nebudete schopni personalizovat obsah na našem webu. Pokud jste s použitím cookies souhlasil/a, můžete souhlas kdykoliv zrušit.

Když je odmítnuto použití funkčních a analytických souborů cookies, společnost Wavin nebude zodpovídat za výkon a kvalitu obsahu a nebude schopna zlepšit uživatelskou zkušenost na webu. Více informací o úpravě nebo zrušení vašeho souhlasu, aktivaci, deaktivaci nebo smazání souborů cookies můžete nalézt v instrukcích umístěných ve funkci „pomoc“ vašeho webového prohlížeče. Odkazy pro různé prohlížeče a úpravu nastavení cookies naleznete zde.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste ve vašem prohlížeči zablokovali použití souborů cookies, nemusí web fungovat správně a některé služby nebo funkce webu nemusí být dostupné nebo pracovat správně a můžete být vyzváni k úpravě nebo manuálnímu vyplnění některých informací nebo nastavení pokaždé, když Webovou stránku navštívíte.

Náš právní základ pro shromažďování a využívání osobních údajů popsaných níže bude záviset na konkrétních osobních údajích a specifickém kontextu, ve kterém jsme je získali.

Nicméně obecně budeme shromažďovat vaše osobní údaje pouze ve chvíli, kdy k tomu máme souhlas, když je budeme potřebovat k uzavření vaší smlouvy nebo když je jejich zpracování v rámci našich oprávněných zájmů a nepotlačeno vašimi zájmy o jejich ochranu nebo základními právy a svobodami. To zahrnuje oprávněné zájmy pro propagaci, prodej a vývoj našich produktů a služeb.

2. Příjemci osobních údajů

Vaše údaje můžeme sdílet v rámci našich poboček jak v rámci, tak mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“)

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, které nám poskytují služby, jako jsou databáze, servery, údržba, bezpečnost, marketing apod. (dále jen „příjemci“). Pokud poskytneme přístup k vašim osobním údajům, budeme od třetích stran vyžadovat, aby s nimi nakládaly důvěrně, a instruujeme je, aby s osobními údaji nakládali pouze pod naším jménem. Některé z těchto stran sídlí mimo EHP.

Aplikovali jsme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů v souladu s tímto Prohlášením. To zahrnuje implementaci standardních smluvních doložek Evropské komise pro přenosy osobních údajů mezi naší skupinou společností a našimi příjemci osobních údajů, což vyžaduje ochranu pro přenosy osobních údajů z EHP, v souladu s právními předpisy pro ochranu osobních údajů Evropské unie. Na konci tohoto Prohlášení naleznete kontaktní údaje, na základě kterých se na nás můžete obrátit, pokud byste potřebovali další informace o příjemcích osobních údajů a předávání osobních údajů do zahraničí.

Společnost Wavin je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných a účinných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

3. Jak zajišťujeme zabezpečení vašich osobních údajů

Provádíme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo náhodné ztrátě, pozměňování, neoprávněnému sdělování nebo zpřístupňování a proti všem jiným formám nezákonného zpracování. Také požadujeme od našich zpracovatelů, aby taková vhodná technická a organizační opatření prováděli.

4. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost Wavin povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste společnosti Wavin ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud například smažete váš účet, nebo se odhlásíte z komunikačních kanálů, vaše údaje vymažeme, pokud nejsou tyto údaje požadované pro jiný účel stanovený tímto Prohlášením, nebo pokud uchování vyžaduje právní předpis. Specifické doby uchování souborů cookies můžete nalézt v seznamu cookies v části 1(H).

5. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva:

  • Právo na informace (čl. 15 GDPR): Máte právo požádat společnost Wavin o informace o tom, zda Wavin zpracovává vaše osobní údaje. Kromě toho máte právo na další informace o konkrétních způsobech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, době uchovávání, o existenci práva na vymazání nebo opravu vašich osobních údajů, o existenci práva podat stížnost, jakož i na všechny dostupné informace o původu vašich údajů.
  • Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Máte právo požadovat od společnosti Wavin okamžitou opravu vašich osobních údajů.
  • Právo na výmaz (čl. 17 GDPR): Máte právo požadovat od společnosti Wavin okamžitý výmaz vašich osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): V případech uvedených v čl. 18 GDPR (např. pokud popíráte správnost osobních údajů, nebo pokud je zpracování nezákonné) máte také právo požadovat od společnosti Wavin omezení zpracování.
  • Právo na přenositelnost údajů (č. 20 GDPR): Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti Wavin, v běžném strukturovaném formátu, a požádat, aby společnost Wavin poskytla tyto informace jinému správci.
  • Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR): máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Wavin. V případě, že společnost Wavin neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.
  • Odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR): Máte možnost kdykoliv odvolat svůj souhlas udělený společnosti Wavin.
  • Právo podat stížnost: Kromě toho můžete kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 ((www.uoou.cz).

Můžeme požadovat poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti. Poskytneme informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě během jednoho měsíce od přijetí žádosti. Tato doba může být prodloužena o dva další měsíce, kde je to nezbytné, s přihlédnutím ke složitosti a počtu žádostí. Informujeme vás o jakémkoliv takovém prodloužení během jednoho měsíce od přijetí vaší žádosti, a to společně s důvody zpoždění.

V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí o uplatnění výše uvedených práv jsme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu vás budeme předem informovat.

6. Změny

Naše Prohlášení můžeme kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Nejnovější verze bude kdykoliv k dispozici na www.wavin.cz v záložce „Ochrana soukromí a cookies”.

Toto Prohlášení bylo naposledy aktualizováno 19. května 2021.

7. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti, prosím, kontaktujte nás! info.cz@wavin.com