Softwary pro návrh kanalizačních sítí

Nabízíme je zdarma v sekci Ke stažení po přihlášení do zóny pro projektanty. Naleznete zde SW pro dimenzování potrubí, SW pro uliční vpusti, ale také AutoPEN Wavin, SW pro plastové kanalizační šachty a statiku potrubí.

AutoPEN Wavin

Ucelený balíček programů „AutoPEN Wavin“ obsahuje moduly SITUACE (odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCad), PODÉLNÝ PROFIL (návrh podélného profilu kanalizace, resp. vodovodu nebo plynovodu a terénu) a KUBATURY (specifikace objektů na trase a výkaz výměr gravitační kanalizace i případného tlakového rozvodu). Přičemž modul SITUACE je společný pro oba moduly – jak pro modul kanalizace, tak i pro modul tlakové rozvody – konkrétní režim se volí až následně v menu programu. A dále pak pro moduly PODÉLNÝ PROFIL a KUBATURY existují vždy samostatné (samostatně spustitelné) aplikace pro gravitační kanalizaci a pro tlakové rozvody.

Plastové kanalizační šachty

Program, který umožňuje velmi jednoduchým způsobem provést detailní návrh potřebné šachty, včetně veškerého příslušenství. Výstupem z programu může být například stručný popis jednotlivých šachet a jejich technické parametry, vzorové a skutečné výkresy šachet, kompletní specifikace použitého materiálu včetně automatické tvorby rozpočtu, technická zpráva projektu apod. Softwarový produkt Plastové kanalizační šachty Wavin je v současné době připravován ve dvou komunikačních variantách – pro prostředíESPACE

Statika potrubí

Program určený k statickému posouzení únosnosti venkovních potrubních rozvodů gravitační kanalizace. Program umožňuje provádět a dokládat jakékoliv statické výpočty dle požadavků zákazníka. Pracuje s kompletním sortimentem potrubí venkovní gravitační kanalizace Wavin Ekoplastik, přičemž do výpočtu lze zahrnout další potřebné faktory, jako jsou například různé hodnoty krytí potrubí, hladina spodní vody nad vrcholem potrubí, typ obsypového materiálu, jakost uložení potrubí či stupeň hutnění.

V případě dotazů k těmto programům kontaktujte našeho technického poradce:

Kontaktujte nás

Pavel Seidl

+420 602 768 100

pavel.seidl@wavin.com