Životní prostředí

Pro společnost Wavin se stala udržitelnost spíše hnacím motorem k vytváření hodnot než nástrojem k posílení vlastní pověsti a snižování nákladů. Naše zaměření se přesouvá z interních činností a strategií snižování nákladů k větší přidané hodnotě výrobků pro zákazníky a koncové uživatele.

Vytvořili jsme řadu cílů v oblasti snížení ekologických dopadů do roku 2015 a sledujeme naše pokroky v této oblasti od roku 2008. Nastavené cíle byly specifikovány v relativních hodnotách, aby se zamezilo dopadu změn na objem výroby. Naše ukazatele ekologického počínání za rok 2014 napovídají, že jsme na dobré cestě k dosažení cílů i v dalších letech.

Výsledky

Společnost Wavin dosáhla značného pokroku v mnoha ukazatelích a dokázala překročit své cíle za rok 2014 v oblasti energií, emisí uhlíku a odpadu učeného na skládky. Využívání recyklovaných materiálů ve výrobcích se však oproti minulým rokům snížilo v přímém důsledku změn ve francouzské legislativě. Kvůli plánované údržbě nebylo zařízení k recyklaci vody v jednom z našich závodů v provozu, což ovlivnilo naše výkony v oblasti odpadních vod. Chápeme, že soustavné zvyšování výkonů v oblasti udržitelnosti je obtížené. Nadále však pokračujeme v neustálém zdokonalování a tvrdé práci za dosažení stanovených cílů.

Více se o ekologické činnosti společnosti dozvíte v CSR Report 2014