Dodavatelé

Přijímáme svou odpovědnost při uskutečňování udržitelného dodavatelského řetězce. Chceme dodávat takové výrobky, které uspokojí požadavky na udržitelnost nejen nás samotných, ale i našich zákazníků, státu a celé společnosti. Naším hlavním cílem je dále zlepšovat transparentnost a udržitelnost našeho dodavatelského řetězce.

Co děláme?

Provozujeme obchodní činnost v souladu s místním i mezinárodním právem a obecně uznávanými standardy etiky, slušnosti a poctivosti, a to včetně iniciativy OSN Global Compact a Všeobecné deklarace lidských práv. Dle nařízení Evropské unie dodržujeme i úpravu registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (angl. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals = REACH). Podstatou této úpravy je, že výrobci a dovozci chemických výrobků v množství 1 tuny nebo více za rok musí tyto výrobky registrovat u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Naše zásady obchodní činnosti jsou stanoveny v kodexu chování společnosti Wavin. Očekáváme, že je budou dodržovat nejen všichni naši zaměstnanci, ale i dodavatelé.

Co očekáváme od našich dodavatelů?

Od našich dodavatelů (jakož i od jejich dodavatelů) očekáváme, že budou dodržovat REACH a kodex chování dodavatelů společnosti Wavin.
Pro ohodnocení udržitelné výkonnosti našich klíčových dodavatelů jsme vyvinuli speciální postup, kterým jednak mapujeme úroveň jejich udržitelnosti, jednak pomáháme tuto úroveň kontinuálně zvyšovat.