Členství v asociacích

Jsme členem řady sdružení a účastníme se četných iniciativ, které se zaměřují na zlepšování udržitelnosti v rámci našeho odvětví.

TEPPFA

Jsme aktivním členem Evropské asociace výrobců plastových trubek a tvarovek (angl. European Plastic Pipes and Fitting Association, TEPPFA).
TEPPFA se v současné době zaměřuje na rozvoj Environmentálních prohlášení o produktu (angl. Environmental product declarations = EPD) a analýzu životního cyklu výrobků (angl. product life cycle analysis = LCA) v rámci celého odvětví za tím účelem, aby porozuměla dopadu výrobků na životní prostředí a informovala o něm. Více informací lze nalézt na www.teppfa.com.

Vinyl Plus

Vinyl Plus představuje závazek odvětví výroby PVC k recyklaci. Naše společnost je vedoucím recyklátorem PVC v Evropě a máme ambiciózní cíle pokračovat v rozšiřování v této oblasti. Abychom uspěli, spolupracujeme s našimi pozorovateli, experty v rámci odvětví a dodavateli a hledáme oblasti, kde můžeme dále uskutečňovat vývoj. Více informací lze nalézt na www.vinylplus.eu.