Budujeme udržitelnost ve všem, co děláme

Jsme důležitá součást stavebnictví a jsme pevně odhodláni do roku 2025 stanout v čele celého oboru, co se udržitelnosti týče. Za tímto odhodláním stojí reálné investice, reálná opatření, reálné výsledky a reálné vedení. Na cestě k cíli spolupracujeme se zákazníky, uživateli a dodavateli, do roku 2050 chceme dosáhnout nulových emisí uhlíku. Naším cílem je budovat zdravější a udržitelnější prostředí pro všechny.

Činit udržitelným, dosažitelným

Udržitelné myšlení je dobré. Udržitelná akce je lepší. Lepší pro komunity, ve kterých žijeme. Lepší pro planetu, kterou sdílíme.

Jsme důležitá součást stavebnictví a jsme pevně odhodláni do roku 2025 stanout v čele celého oboru, co se udržitelnosti týče. Za tímto odhodláním stojí reálné investice, reálná opatření, reálné výsledky a reálné vedení.

Na cestě k cíli spolupracujeme se zákazníky, uživateli a dodavateli, do roku 2050 chceme dosáhnout nulových emisí uhlíku. Naším cílem je budovat zdravější a udržitelnější prostředí pro všechny.

Naše cesta za udržitelností je ve společnosti Wavin v plném proudu.

 

Pojďme spolupracovat na budování lepší budoucnosti pro příští generace.

Inovace

Neustále rozvíjíme inovativní řešení pro bezpečné a udržitelné využívání vody, což podporuje zranitelné komunity a našim zákazníkům pomáhá se vypořádat s problémy spojenými se změnou klimatu.

Začlenění do společnosti

Vytváříme pozitivní dopad na (místní) komunity lepší dostupností základních lidských potřeb, jako je vzdělání a bezpečná voda v oblastech se zaostalou infrastrukturou.

Oběhové hospodářství

Naše materiály a výrobky jsou navrženy tak, aby byly používány opakovaně a recyklovány, čímž se maximalizuje environmentální hodnota. Abychom uzavřeli materiálovou smyčku, neustále zlepšujeme naše nákupní procesy a přispíváme vyššímu využívání recyklátů.

Vykazování

Jasné cíle jsou pro program udržitelnosti klíčové. Vůči všem zainteresovaným osobám chceme být naprosto transparentní a otevření, proto vyvíjíme nástroje, procesy a dovednosti pro sběr velmi kvalitních dat.

Environmentální dopad

Neustále optimalizujeme naši výrobu a procesy v hodnotovém řetězci, abychom snižovali množství emisí skleníkových plynů. Toho dosahujeme pomocí udržitelných energií, SMART řešení a dalších inovativních jemných vylepšení.

Veřejné záležitosti

Aktivně se zapojujme do rozvoje zásad a budujeme strategická spojenectví, abychom podpořili udržitelnost, jednali podle ní a dále rozšiřovali povědomí.

Již se nám daří dělat věci jinak


Naše činnosti pomáhají řešit některé z největších problémů týkajících se zásobení vodou, hygieny, měst odolných klimatickým podmínkám a výkonu budov.

Wavin TreeTank

Stromy stíní, pohlcují oxid uhličitý, uvolňují kyslík a čerstvý vzduch a chladí. Abychom podpořili pěstování stromů v městském prostředí, vytvořili jsme TreeTank®. Naše řešení umožňuje pěstovat stromy a brání kořenům, aby ničily silnice a chodníky.

Druhá šance pro plasty, prvotřídní silnice

Přechod od asfaltových k plastovým silnicím může snížit množství emisí oxidu uhličitého až o 70 % v porovnání s tradiční výstavbou silnic. V rámci podniku se společnou majetkovou účastí se společností Volker Wessels jsme vytvořili PlasticRoad. Je 30 metrů dlouhá, obsahuje recyklovaný plast rovnající se více než 218 000 plastových kelímků.

Neviditelně dělat věci jinak

Abychom zabránili tomu, že odpadky a úlomky budou končit v povrchových vodách, vytvořili dešťovou stoku Tegra Road Gully. Náš inovativní filtr, který je vyroben ze 100 % recyklovaných plastů, umožňuje rychlý odvod přívalů dešťové vody a současně zachytí, co nejvíce nečistot.

Ovlivňovat inovativní technologií

Naše technologie Recycore pro odtokové a kanalizační potrubí využívá více než 50 % recyklovaného PVC, a současně zajišťuje, že výrobky mají minimálně stejně osvědčený a vynikající výkon, jako výrobky vyrobené z primárních materiálů.