O Wavin Czechia

Společnost Wavin Czechia ze skupiny Orbia je dodavatelem inovativních řešení pro stavebnictví a vodovodní, kanalizační a plynárenskou infrastrukturu. V 66 výrobních závodech po celém světě zaměstnává více než 12 000 lidí. Své produkty a řešení poskytuje prostřednictvím své široké prodejní a distribuční sítě zákazníkům z více než 80 zemí světa. 

Sortiment

Produktové portfolio společnosti Wavin Czechia zahrnuje ucelené systémy pro rozvody vody či vytápění, ale součástí nabídky českého výrobce jsou i kanalizační šachty, komplety pro odvodnění plochých střech či unikátní systémy pro bezvýkopovou pokládku a renovaci kanalizací, vodovodů a plynovodů.

Inovace

Na přední příčky světového trhu nestaví firmu Wavin Czechia jen její tržní podíl a šíře sortimentu, ale i vysoká míra inovací a nejmodernější technologie, které se promítají do vysoké kvality výrobků. 

Kvalita

Důkazem mimořádné kvality produktů Wavin Czechia je mimo jiné i to, že společnost neváhá jejich funkčnost demonstrovat na živo, a to v rámci svého školicího střediska, které firma letos otevřela v Rudči u Prahy. Jde o unikátní místo, kde se lze na ploše 250 m² seznámit s průřezem celým sortimentem společnosti, a to jak prostřednictvím statických ukázek, tak i díky praktickým demonstracím funkcí vybraných výrobků.

 

Ekologie

Wavin Czechia klade výjimečný důraz i na ekologické hledisko a produkuje pouze plně recyklovatelný sortiment. Při výrobě a při následné aplikaci se nepoužívají ani nevznikají látky škodlivé zdraví a životnímu prostředí. Společnost, která je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9 001:2009 a ČSN EN ISO 14 001:2005, trvale aplikuje příslušné zákony vztahující se k ekologii s cílem eliminovat negativní dopady potřebných aktivit na životní prostředí.

Wavin je součástí skupiny Orbia.

Společnost Wavin ze skupiny Orbia je dodavatelem inovativních řešení pro stavebnictví a vodovodní, kanalizační a plynárenskou infrastrukturu. V 66 výrobních závodech po celém světě zaměstnává více než 12 000 lidí. Své produkty a řešení poskytuje prostřednictvím své široké prodejní a distribuční sítě zákazníkům z více než 80 zemí světa. 

Díky více než 60 letům zkušeností s vývojem produktů se Wavin dokáže vypořádat i s náročnými výzvami současnosti, jako jsou například změny klimatu či prohlubující se nedostatek pitné vody. Své inovační projekty realizuje zejména v oblasti vodohospodářství a správy sanitačních systémů, na poli technologií pro regulaci klimatu v interiérech a při budování trvalých, adaptabilních a efektivních řešení venkovské i městské infrastruktury.

Cílem aktivit společnosti Wavin je i snaha o dosažení pozitivních změn, a to zejména prostřednictvím vytváření zdravého a udržitelného prostředí pro obyvatele z celého světa. Aktivně proto spolupracuje se zástupci měst a obcí, technickými experty a dodavateli a podílí se na pomoci komunitám a tvorbě domů a domovů budoucnosti.