Ve dnech 25. a 26. ledna byl v Nizozemsku pořádán The Climate Adaptation Summit: první mezinárodní světová konference zaměřená na změny klimatu a na to, jak se jim přizpůsobit. Současná opatření se nerovnají tempu, jakým změny klimatu ovlivňují náš svět, a proto bylo hlavním cílem summitu urychlit činnost tím, že se spojí různé zúčastněné strany, aby společně přemýšlely o tom, jak se můžeme stát odolnějšími vůči změnám klimatu. Ve společnosti Wavin věříme, že k dosažení tohoto cíle musíme navázat cenné vazby, a to propojením mezi globálními a lokálními partnery a propojením se mezi komunitami.

The Climate Adaptation Summit se zaměřil na 11 akčních témat, kdy jedno z hlavních témat je také jádrem naší společnosti: hospodaření s dešťovou vodou. Vzhledem k tomu, že dnes 90 % světových ekologických katastrof souvisejí s vodou, pravděpodobně nejsme jediní, kteří se snaží tímto tématem zabývat a podporovat aktivity v této oblasti. Jak můžeme zlepšit naše kanalizační systémy a ušetřit drahocennou vodu, kdy dochází k významným ztrátám způsobenými nekvalitními systémy a úniky vody? Jak můžeme používat technologii k bezpečnému nakládání s odpadem nebo dešťovou vodou? Jak můžeme dělat lepší práci při využití dešťové vody? To jsou otázky, které si my ve Wavinu klademe každý den.

Během summitu byl Daniel Martinez-Valle, bývalý generální ředitel naší mateřské společnosti Orbia, pozván, aby promluvil o tom, jak můžeme učinit města obyvatelnějšími a odolnějšími. Daniel Martinez-Valle sdílel svou vizi a poukázal na to, že potřebujeme co nejvíce zapojovat lidi do řešení klimatických otázek, protože i on věří, že spolupráce je jádrem pro tvorbu inovací a nakonec i změn.

Summit_750x465

Události, jako je The Climate Adaptation Summit, pomáhají sdružovat lidi k vytváření partnerství. Důležitým je také seznam úkolů pro nadcházející desetiletí, které byly sepsány jako výsledek summitu. "Akční program pro přizpůsobení se změně klimatu" je dostupný přehled klíčových opatření. Důležitým bodem na pořadu jednání je vytvoření Water Adaptation Hub, které by celosvětově urychlilo intervence v oblasti klimatu, převážně souvisejicích s vodohospodářstvím a jeho propojením s dalšími odvětvími. Uvědomujeme si naši úlohu a odpovědnost v této oblasti a neustále hledáme nové způsoby, jak se posunout vpřed směrem ke světu odolnému vůči změně klimatu.

Summit2_750x465