Veletrh Aqutherm Praha 2020

Ve dnech 3. až 6. března 2020 jsme se zúčastnili odborného veletrhu zaměřeného na vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologickou techniku. Veletrh navštívilo v průběhu čtyř dnů 12 tis. osob.
 
Stánek Wavin byl komunikačně zaměřen na nejmodernější produkty, které jsou v tomto roce postupně představovány a zaváděny na český trh. Jednalo se především o ucelený systém vnitřní tiché kanalizace AS+ a metalplastový lisovaný systém s akcentem na inovované tvarovky M5, které se vyznačují jednak hydraulicky optimalizovaným průřezem a dále pak unikátní funkcí zvukové detekce nezalisované tvarovky. Uvedený systém byl doplněn prezentací nejmodernější regulace Sentio, a to v podobě reálně propojeného řídícího obvodu, který byl složen z centrální jednotky, čidel,  termostatů a dalších potřebných prvků, jehož ovládání bylo možné ukázat zákazníkům přímo na obrazovce. Nedílnou součástí naší prezentace bylo  představení unikátních, technicky vyspělých knihoven našich produktů pro program Revit, který se stává v praxi již nedílnou součástí aplikace BIM přístupu v projektování staveb.
 
Dalším exponátem, který se těšil nebývalému zájmu návštěvníků, byl model Optiflow, který demonstroval srovnání průtočnosti tvarovek M5 a M1. Princip Optiflow byl založen na pozorování rozdílné rychlosti klesání hladin dvou odměrných válců, přičemž výtok jednoho z nich byl proveden přes tvarovku M5 a druhý přes tvarovku M1. Válec napojený na tvarovku M5, se vyprázdnil viditelně rychleji, čímž byla návštěvníkům demonstrována vyšší průtočnost nové generace tvarovek M5 oproti standardním tvarovkám M1. 

Asi největší pozornost vzbudil model tzv. virtuální tvarovky M5. Jednalo se o aplikaci moderní, zajímavé technologie promítání ve 3D prostoru. Virtuální tvarovka upozornila návštěvníky na hlavní výhody tvarovky M5 – průtočnost, variabilitu lisovacích čelisti pro zalisování a unikátní funkci Acustic Leak Allert - detekci nezalisované tvarovky při tlakové zkoušce vzduchem, kdy nezalisovaná tvarovka píská.
 AQ Praha 2020 - expozice Wavin
Za asistence našich kolegů si návštěvníci mohli prakticky vyzkoušet lisování tvarovek M5, včetně již zmiňovaného akustického efektu pro případ nezalisované tvarovky. Stejně tak jako v minulosti byly pro návštěvníky připraveny  vzorky PPR trubek a tvarovek s možností ukázek svařování. Prezentace produktů byla doplněna praktickou ukázkou pokládky podlahového topení.
 
Nedílnou součástí prezentace naší firmy v rámci Aquathermu 2020 byly prezentace v rámci konference „SRI 100% chytré budovy s téměř nulovou spotřebou energie a kvalitním vnitřním prostředím“. Pavel Seidl přednesl přednášku na téma: „Aplikace BIM přístupu při návrhu a provozování TZB instalací" a Ivo Valeš měl příspěvek na téma: „Wavin Sentio moderní systém pro regulaci vytápění a chlazení“. Dále Ivo Volaš ještě v přímém přenosu vysílání TZB-info prezentoval novou odhlučněnou kanalizaci Wavin AS+.