Wavin KG 2000 v projektu "Odkanalizování lokality Kopaná"

Systém Wavin KG 2000 v projektu Kopaná ve Frenštátě pod Radhoštěm

Jednou z největších investičních akcí města Frenštát pod Radhoštěm je projekt "Odkanalizování lokality Kopaná". Jedná se o I. etapu výstavby nové splaškové kanalizace v rozsahu cca 3 km, na kterou bude napojeno 82 nemovitostí. V rámci následující etapy budování splaškové gravitační kanalizace se počítá s připojením odpadních vod z dalších sběračů. Srážkové vody budou odváděny odděleně původním systémem stávající jednotné kanalizace, která bude do budoucna užívána pouze jako kanalizace dešťová. Město získalo na realizaci tohoto investičního projektu dotaci z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2024 Ministerstva životního prostředí ČR. 

Wavin se na tomto projektu podílel dodávkou cca 3 km kanalizačního systému Wavin KG 2000 PP DN 250 a také 60 revizních šachet Wavin Tegra 600, pro které jsou typická integrovaná výkyvná hrdla.

KG2000 - Kopana

Kanalizační systém Wavin KG 2000 PP DN bez problémů vyhověl všem požadavkům projektu. Jde o plnostěnný hladkostěnný kanalizační systém z polypropylenu vysoké kruhové tuhosti SN10. Díky zelené barvě je snadno identifikovatelný a zelená barva také výrazně usnadňuje inspekci potrubí kamerou. Velkou výhodou je také vysoká těsnost 2,5 bar, díky tomu je KG 2000 vhodné i do míst v ochranných pásmech vodních zdrojů. Kanalizační systém Wavin KG 2000 PP je stále více populární nejen v Německu, kde je systém vyráběn, ale v poslední době také v České republice.