Renovace plynovodu DN 520 bez zbytečného omezení provozu

Úpravy NTL a STL plynovodu v Praze

Díky potrubí Compact Pipe byla provedena renovace plynového potrubí v Praze 6 bez zbytečného omezení provozu.

Minimální omezení stávajícího provozu

Na staveništi v Praze 6 bylo potrubí DN/OD 520 mm Compact Pipe® nainstalováno do stávajícího ocelového plynovodu. Otevřený výkop by týdny blokoval křižovatku. V průběhu týdne a o víkendech neexistuje možnost omezovat provoz bez dalekosáhlých důsledků na silniční dopravu v celé oblasti. V důsledku křížení s potrubími jinými s médii a tlakovými potrubími by byly zapotřebí dodatečné práce na potrubí.

Potrubí na míru projektu

Stávající ocelové potrubí vykazuje silné nestandardní rozměry. Dle těchto rozměrů pořídila společnost ZEPRIS s.r.o. výrobek šitý na míru tomuto úkolu. Namísto původního potrubí DN/ID 500 mm bylo vyrobeno potrubí Compact Pipe® pro vnitřní průměr 520 mm. I u tak velkých jmenovitých průměrů poskytuje Wavin rozsáhlé odborné znalosti a výrobní technologie. Pouze tímto způsobem lze vytvořit potrubí Compact Pipe® s rozměry SDR 21 a tloušťkou stěn až 30 mm.   

  • Zodpovědná osoba - Daniel Šnajdr, produkt manager WAVIN Ekoplastik
  • Investor - Pražská plynárenská distribuce a.s.
  • Zhotovitel - Pražská plynárenská servis distribuce a.s.
  • Provedení instalace -  ZEPRIS s.r.o
  • Realizace - 2016