Compact Pipe RC - první projekt na světě!

Sanace vodovodů v Táboře, Břeclavi a Uherském Brodě

Velmi pozitivní ohlas se v současné době dostává systému pro sanace stávajících potrubí, technologii Compact Pipe. V loňském roce jsme oznámili uvedení potrubí Compact Pipe z materiálu PE 100 RC na trh a ještě tentýž rok jsme realizovali několik projektů a další se připravují. 

Nejlepší řešení

Spojením těsného close-fit usazení PE potrubí uvnitř stávajícího potrubí a materiálu PE 100 RC, který díky procesu instalace teplem získává několikanásobně lepší RC vlastnosti než běžně vyrobená PE 100 RC trubka, se tento typ sanace stává pro řadu projektů na sanace vodovodů a plynovodů tím nejlepším řešením.

V Táboře poprvé na světě!

V historickém městě Táboře bylo potřeba sanovat 115 m ocelového vodovodu. Trasa vodovodu vedla v centru města pod vlakovým nádražím. Možnost otevření montážních jam byla omezena. Jednalo se o první projekt, kde byla použita technologie Compact Pipe s potrubím z materiálu PE 100 RC na světě.

Sanace 2900 m vodovodu v Břeclavi

V Břeclavi je trasa ocelového vodovodu DN400 vedena komplexem lužního lesa nazývaného Kančí Obora. Bylo třeba provést sanaci vodovodu v délce 2900 m. Vysoká hladina podzemní vody neumožňovala nasazení jiných řešení. Během 2 měsíců bylo vyrobeno, dodáno a instalováno PE 100 RC potrubí technologií Compact Pipe.

  • Zodpovědná osoba - Daniel Šnajdr, product manager WAVIN Ekoplastik
  • Rozsah dodávky - 2900 m
  • Realizace - 2014

Sanovaný úsek pod vysokým napětím

Ocelový vodovodní řad DN200 v Uherském Brodě lemuje břeh řeky. Trasa sanovaného úseku v délce 800 m byla přímo pod vedením vysokého napětí. Instalace byla rozdělena na tři úseky v délce 312, 211 a 263 m. Potrubí Compact Pipe z materiálu PE 100 RC je dodáno v délce úseku přímo z výroby bez spoje. 

  • Zodpovědná osoba - Daniel Šnajdr, product manager WAVIN Ekoplastik
  • Rozsah dodávky - 800 m
  • Realizace - 2014