Ostravský vodovod vydrží další století

Sanace vodovodu DN800

V květnu 2014 začala na Plzeňské ulici v Ostravě rekonstrukce vodovodu. Starý systém ocelového potrubí (DN800 mm) z roku 1968 již dosluhoval, protože kov byl poškozen korozí.

Přivaděč vody měl délku 665 metrů a zadavatel stavby požadoval, aby práce byla provedena pomocí bezvýkopové technologie, která jen minimálně ovlivní fungování pozemních komunikací. Proto bylo rozhodnuto, že stávajícím poškozeným ocelovým potrubím bude protaženo nové plastové potrubí o menším průměru. Společnost WAVIN Ekoplastik dokázala splnit požadavky realizační firmy dodávkou svého polyetylénového potrubí SafeTech RC o průměru d710 x 64,5 mm.

Napojení potrubí

Potrubí bylo dodáno ve standardních kusech o délce 12 metrů a ty pak byly spojeny svařováním. Toto svařování probíhalo po jednotlivých kusech v montážní jámě, další jámy byly umístěny na počátku a konci úseku pro napojení nového potrubí na to stávající. Čištění vrtnými tyčemi a frézou zajistilo, aby se plastové potrubí při vložení a protažení původními ocelovými trubkami nepoškodilo. Jakmile kontrola kamerou potvrdila, že poškození již nehrozí, bylo do trubek vztaženo vlastní polyetylénové potrubí. Jeho celková hmotnost přesáhla 85 tun, potřebný výkon dodal tažný vrátek (naviják) s kladkovým systémem.

U potrubí pro tlakové rozvody je největším nebezpečím zbytkové pnutí vyplývající z chybného procesu výroby nebo použití nekvalitní suroviny. Díky tomu, že WAVIN Ekoplastik dokázal zajistit polyetylénové potrubí požadované kvality a realizační firma TALPA-RPF měla proškolené svářeče a praktické zkušenosti z montáže velkých průměrů PE potrubí, probíhala celá realizace hladce a bez komplikací
Daniel Šnajdr , produktový manažer Wavin Ekoplastik

Každý den se podařilo opravit úsek přibližně o délce 62,5 m. Vtahování celé trasy trvalo 10 dnů, poté následovaly běžné operace, jako je propojení potrubí, tlaková zkouška a proplachy.

  • Zodpovědná osoba - Daniel Šnajdr, product manager WAVIN Ekoplastik
  • Investor - Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
  • Generální dodavatel - Talpa - RPF s.r.o.
  • Generální projektant - Pöyry Environment a.s.
  • Rozsah dodávky - 655 m
  • Realizace - 2014