Management dešťové vody na projektu Hyacint Modřany

Retenční nádrže z prvků Azura, Q-Bic a Q-BB

Pražský bytový projekt Hyacint Modřany developera YIT problematiku hospodaření s dešťovými vodami řešil vybudováním pěti retenčních objektů o celkovém objemu 85m3.

Stavba nebo rekonstrukce každého domu s sebou nese nutnost správně nakládat s dešťovými vodami. Podle Vyhlášky 269/2009 Sb, § 20 odst. 5 písmeno c) se prioritně mají dešťové vody zasakovat na pozemku investora. Pokud tak učinit nelze (např. prokázáním nevhodných podmínek geologickým průzkumem), pak je třeba zajistit její retenci a regulovaný odtok do dešťové nebo jednotné kanalizace. Pražský bytový projekt Hyacint Modřany developera YIT problematiku hospodaření s dešťovými vodami řešil vybudováním pěti retenčních objektů o celkovém objemu 85 m3.

Co jsme dodali

V projektu byly využity prvky Wavin Azura, Q-Bic, Q-BB a regulační prvky typu T. Jednotlivé retenční nádrže jsou za sebou kaskádovitě propojeny a za každou je instalována regulace odtoku (regulační prvek Typ T), která z jednotlivých retenční nádrží, respektive celého systému, snižuje hodnoty odtoku na maximální povolenou hodnotu.

Díky různým výškám našich zasakovacích boxů jsme mohli nabídnout různé variace řešení retenčních objektů.
Lukáš Mejzlík , produktový manažer Wavin Ekoplastik

Hlavní výhoda - kombinovatelnost

Boxy Wavin Azura disponují objemem 0,2m3 a rozměry (0,5*1,0 a výškou 0,4m), boxy Wavin Q-BB a Q-Bic objemem 0,432m3 a rozměry (0,6*1,2 a výšce 0,6m). Prvky Q-BB a Q-Bic lze libovolně kombinovat. Mají stejné rozměry a rozdíl spočívá jen v tom, že boxy Q-Bic navíc disponují možností revize a čištění. Boxy jsou vyrobené z čistého „Virgin“ polypropylenu a jsou plně recyklovatelné, což odpovídá celkové filozofii projektu Hyacint Modřany.

  • Zodpovědná osoba - Lukáš Mejzlík, product manager WAVIN Ekoplastik
  • Developer - YIT
  • Rozsah dodávky - 5 objektů o celkovém objemu 85 m3
  • Realizace - 2014