Rekonstrukce rozvodů požární vody – Kralupy nad Vltavou

Koncem roku 2019 byla ukončena další z etap projektu „Rekonstrukce rozvodů požární vody v rafinérii v Kralupech nad Vltavou“. Vzhledem k nutnosti minimalizovat zásah do životního prostředí a vyhnout se záboru a dopravnímu omezení byla zvolena bezvýkopová technologie Relining. Principem této technologie je zatažení nového potrubí PE100RC do potrubí stávajícího.

IMG-20200520-WA0001

IMG-20200520-WA0013

V tomto případě byla zvolena trubka SafeTech RC od výrobce WAVIN v dimenzi d450mm SDR11 PN16 v celkové délce 900 metrů. Ta byla vtažena do původního starého ocelového potrubí DN500. Nejprve bylo nutné svařit nové potrubí metodou natupo dle jednotlivých délek úseků a v dalším kroku pak bylo potrubí zataženo do původního ocelového a následně pomocí elektrotvarovek propojeno v montážních jamách. Veškeré práce se podařilo ukončit ve stanoveném termínu.

IMG-20200520-WA0014

IMG-20200520-WA0016